Doanh nghiệp trong nước

5 Các bước thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh

Nếu công ty thay đổi địa điểm kinh doanh và chuyển văn phòng đến địa điểm mới, bên ngoài công việc phải thông báo cho khách hàng về việc thay đổi địa chỉ, công ty phải thay đổi địa chỉ trên đăng ký thương mại. Thủ tục đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh như thế nào? Các thủ tục thay đổi địa chỉ đó có liên quan đến cái gì?

1. 5 Các bước thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh

Bước 1: Nộp hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Sau khi có giấy phép kinh doanh, khắc dấu mới và nộp thông báo thay đổi dấu mẫu tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.Bước 3: Hoàn thành thủ tục đóng thuế với cơ quan thuế chuyển đổi địa điểm

Bước 4: Nộp hồ sơ lên ​​cơ quan thuế 

Bước 5: Báo cáo thay đổi địa chỉ với cơ quan chức năng, vd. B. an sinh xã hội, ngân hàng, nhà cung cấp, khách hàng. ….

tìm hiểu thay đổi địa điểm kinh doanh

Hình 1: Thủ tục chuyển trụ sở đăng ký 

Trước khi đăng ký chuyển địa chỉ công ty mẹ, các công ty phải thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển địa chỉ tại cơ quan thuế theo quy định của Luật thuế.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành liên tục kê khai và thông báo trước cơ quan thuế, công ty phải gửi hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ công ty mẹ đến Cơ quan đăng ký thương mại để được chỉ định thức. 

Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở sang địa điểm khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công ty đã đăng ký thì công ty phải gửi thông báo đến Cơ quan đăng ký công ty đã đăng ký. Khi được nhận thông báo, Phòng Đăng ký thương mại trao đổi biên dịch và thiết lập công việc thay đổi địa chỉ từ trụ sở chính thành công ty.

Trong trường hợp chuyển trụ sở đăng ký của công ty sang tỉnh, thành phố khác, công ty phải gửi thông báo đến Phòng đăng ký thương mại dự kiến ​​đặt trụ sở mới. Sau khi nhận được thông báo, Văn phòng đăng ký công ty mới dự định đặt trụ sở công ty mẹ sẽ cấp giấy biên nhận.

thay đổi địa điểm kinh doanh hiện nay

Hình 2: Đăng ký thay đổi địa chỉ của công ty mẹ và cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cho công ty.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày cấp lại bản trích dẫn đăng ký thương mại cho công ty, Phòng đăng ký thương mại đặt trụ sở chính của công ty mới phải gửi bản đăng ký lục trích dẫn thương mại. của công ty mới đến văn phòng đăng ký công ty thương mại, công ty đã được đăng ký trước đó.

2. Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký mới kinh doanh

Công ty phải nộp lại bản đăng ký cũ kinh doanh hoặc đăng ký cũ kinh doanh.

Thủ tục: Người thành lập công ty hoặc người đại diện theo ủy quyền phải nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh  theo quy định tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh. Cửa hàng trực tuyến.

Thành phần hồ sơ thay đổi địa chỉ kinh doanh bao gồm:

Thông báo  thay đổi trụ sở đăng ký đối với trường hợp chuyển  trụ sở đăng ký đi nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở của công ty đã đăng ký, bao gồm: nội dung sau:

tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số  đăng ký kinh doanh (nếu công ty chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

thay đổi địa điểm kinh doanh

Hình 3: Địa chỉ trụ sở chính mà bạn sẽ chuyển đến;

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Thông báo  thay đổi chỗ ở khi công ty chuyển địa điểm đến tiểu bang hoặc thành phố khác phải có những nội dung sau:

Tên, mã số công ty, mã số thuế hoặc số giấy chứng nhận đăng ký công ty (nếu công ty không có mã công ty và không có mã số thuế);

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ thành lập công ty giá rẻ, chuyên nghiệp, uy tín tại Uydanh.vn

Địa chỉ trụ sở chính mà bạn sẽ chuyển đến;

Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010 / NĐ-CP địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Số lượng thanh ghi: 01 (một bộ).

Lệ phí và thời hạn thực hiện thủ tục thay đổi chỗ ngồi

Thời hạn giải quyết: Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.2. Phí đăng ký thay đổi: Nộp  200.000 đồng / giờ (theo Thông tư số 176/2012 / TT-BTC).

Cơ quan điều hành: Phòng Kế hoạch và Đầu tư, Cục Đăng ký Thương mại tỉnh.4. Các thủ tục hành chính đối tượng: cá nhân, tổ chức.

Kết quả thủ tục hành chính: trích đăng ký thương mại / hồ sơ yêu cầu bổ sung thông báo.

6. Đơn mẫu, tờ khai: Thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2013 / TT-BKHĐT.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định 43/2010 / NĐ-CP, trước khi đăng ký chuyển đổi trụ sở, công ty phải làm thủ tục trước thuế quan. liên quan đến chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về thuế. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button