Doanh nghiệp trong nước

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Theo quy định của Luật công ty 2020, công ty có quyền thêm hoặc bớt ngành, nghề kinh doanh tùy theo nhu cầu phát triển của mình. Tuy nhiên, khi thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cần  thông báo với sở kế hoạch đầu tư nơi công ty đăng ký.

1.Thế nào là phần bù, sự thay đổi của chuyển động?

– Bổ sung ngành nghề kinh doanh là thủ tục do các công ty thực hiện trước Sở Kế hoạch và Đầu tư khi công ty muốn mở rộng  kinh doanh bằng cách bổ sung  một hoặc nhiều ngành, nghề kinh doanh chưa có trong đăng ký kinh doanh.

– Thay đổi ngành nghề kinh doanh là một thủ tục hành chính mà một công ty thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư khi một công ty muốn thêm hoặc bớt ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận ngành nghề kinh doanh của công ty.

tìm hiểu bổ sung ngành nghề kinh doanh

Hình 1: Quy trình thêm đơn vị kinh doanh là gì?

Thủ tục chèn thêm ngành nghề kinh doanh của công ty  được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị thông tin, hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đầu tiên, khách hàng phải xác định được ngành nghề thay thế doanh nghiệp đang đi theo hướng thêm ngành nghề kinh doanh hoặc loại bỏ ngành nghề kinh doanh. Khi thêm giao dịch cần tạo mã của giao dịch cần thêm vào, khi xóa (xóa) giao dịch bạn cần đăng ký giao dịch cần xóa trong sổ đăng ký thương mại.

Bước 2: Hoàn thành Quy định

Thay đổi Đơn đăng ký Kinh doanh Đơn xin thay đổi ngành nghề kinh doanh  hoặc  thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm các tài liệu  được trình bày chi tiết dưới đây.

Bước 3: Nộp hồ sơ bổ sung đến phòng đăng ký thương mại

Hồ sơ hoàn thiện được nộp trực tuyến lên cổng thông tin quốc gia để xác minh.

Bước 4: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ sửa đổi Dự thảo

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của công ty, VPĐKĐĐ có trách nhiệm thẩm định nội dung hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận đăng ký  doanh nghiệp cho công ty

Nếu hồ sơ hợp lệ, chuyên viên sẽ yêu cầu công ty nộp bản cứng (hồ sơ giấy) tại Phòng đăng ký – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố nơi.

bổ sung ngành nghề kinh doanh hiện nay

Hình 2: Công ty đặt trụ sở chính để cấp giấy chứng nhận ngành nghề kinh doanh mới.

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm những gì?

Chuẩn bị và viết sơ yếu lý lịch được coi là bước lâu dài nhất trong tất cả các bước bổ sung trong kinh doanh. Để có một bộ hồ sơ hoàn chỉnh,  người dân phải tìm kiếm nhiều văn bản quy phạm pháp luật, học cách nhập thông tin trong hồ sơ … Chưa kể những sai sót nhỏ trong hồ sơ  cũng có thể bị Cổng TTĐTQG từ chối. 

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh cụ thể như sau:

Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh GmbH 2 thành viên

– 01 Thông báo thay đổi nội dung sổ đăng ký kinh doanh  theo mẫu quy định. Nếu bạn không có mẫu thông báo này khi soạn thảo văn bản, hãy liên hệ với Luật Hoàng Phi để  cung cấp cho bạn.

– 01 Nghị quyết và bản sao biên bản đại hội thể hiện rõ nội dung thay đổi điều khoản liên kết của công ty

– 01 Bản sao các giấy tờ: Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy xác nhận bổ sung cập nhật thông tin đăng ký thương mại.

bổ sung ngành nghề kinh doanh

Hình 3: (Nếu công ty đã được cung cấp các tài liệu nêu trên hoặc các tài liệu tương đương được cấp)

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ thành lập công ty giá rẻ, chuyên nghiệp, uy tín tại Uydanh.vn

– 01 Giấy ủy quyền (khi một cá nhân hoặc tổ chức  ủy quyền cho một pháp nhân điều hành);

– Bản sao hợp lệ một trong các Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hồ sơ bổ sung ngành, nghề kinh doanh Công ty TNHH đại chúng

– 01 Giấy báo đại diện chuyển đổi ngành, nghề kinh doanh theo mẫu quy định (01 bản sao).

– 01 Nghị quyết và bản sao biên bản đại hội chỉ rõ sửa đổi các điều của Hiệp hội

– 01 Bản sao các giấy tờ: giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, phụ lục cập nhật thông tin sổ đăng ký thương mại (Trong trường hợp công ty có các giấy tờ trên hoặc đã nhận các giấy tờ  tương đương)

– 01 giấy ủy quyền (nếu thể nhân hoặc pháp nhân ủy quyền cho  tổ chức) kèm theo bản sao hợp lệ một trong các  chứng minh nhân dân của người được ủy quyền làm thủ tục (nếu có):

– 01 thông báo chuyển ngành  theo mẫu  (01 Bản sao).

– 01 Nghị quyết và bản sao biên bản họp  thành viên hợp danh thể hiện rõ việc sửa đổi điều khoản liên kết của công ty. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button