Doanh nghiệp nước ngoàiDoanh nghiệp trong nước

Các chi phí phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp

Chi phí kinh doanh  có được  trừ không? Đại lý thuế Việt Nam xin trả lời câu hỏi này như sau. Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015 / TT-BTC. Hiểu rõ chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp là một điều rất cần thiết. Trong bài viết này, stephieann.net sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Các chi phí phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp

“Trừ các khoản chi không được trừ thì công ty được trừ mọi khoản chi phí. nếu có đủ các điều kiện sau:

– Chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

– Cấp đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Trường hợp có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ  có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã có thuế GTGT) trở lên (giá đã có thuế GTGT) tại thời điểm thanh toán thì phải có liên chứng từ thanh toán bằng tiền mặt. ”

Ngược lại, theo quy định tại Mục 3 Điều 3 Thông tư số 45/2013 / TT-BTC:

“ Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập công ty. Mặt bằng kinh doanh,… không phải là tài sản  vô hình, nhưng được  bổ sung dần vào chi phí hoạt động của công ty theo quy định của luật ESR trong thời hạn tối đa là 3 năm.”

Do đó, đối với các  chi phí phát sinh cho đến khi  cấp bản trích lục đăng ký thương mại, với điều kiện phải có đầy đủ hóa đơn và chứng từ theo quy định (thỏa thuận thành lập, giấy ủy quyền, v.v.), hợp đồng, hóa đơn, chứng từ đứng tên. của tổ chức, cá nhân được uỷ quyền).

chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp hiện nay

Hình 1: Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được tính vào chi phí được trừ

khi tính thuế thu nhập của công ty, các khoản chi này được trừ dần vào chi phí kinh doanh đến mức tối đa là 3 năm kể từ khi  bắt đầu thực hiện. hoạt động của công ty.

Ngoài ra theo điểm b, điểm 12, Điều 14 Thông tư số 219/2013 / TT-BTC:

“12. Thương nhân được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào theo hình thức uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác có hoá đơn đứng tên tổ chức, cá nhân được uỷ quyền, bao gồm các trường hợp sau:

b) Trước khi thành lập doanh nghiệp. , các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thanh toán một số  chi phí liên quan đến việc khởi sự kinh doanh, mua  hàng hóa, dịch vụ. Đối với hàng hoá, vật tư, công ty được thay mặt tổ chức, người được uỷ quyền kê khai, khấu trừ thuế  đầu vào theo hoá đơn GTGT  và phải  thanh toán cho tổ chức hoặc người được uỷ nhiệm qua ngân hàng đối với hoá đơn  hai mươi triệu đồng hoặc nhiều hơn nữa. “

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ, chuyên nghiệp, uy tín tại Uydanh.vn

Theo hướng dẫn  trên,  trước khi thành lập doanh nghiệp, người sáng lập công ty phải có văn bản ủy quyền cho bên thứ ba (gọi  là Tổ chức và cá nhân được ủy quyền) thay mặt công ty thực hiện thanh toán. việc thành lập công ty, mua  hàng hóa, vật tư mà hóa đơn mua vào đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền thì công ty không  phải điều chỉnh hóa đơn (đơn vị mua thông tin) và được coi là chứng từ phù hợp, có giá trị. hóa đơn vào chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập cá nhân chịu thuế  nếu các hóa đơn này đáp ứng quy định trên.

Cũng trên cơ sở các quy định trên, công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hoá đơn GTGT thay cho tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện. Doanh nghiệp phải thực hiện thanh toán cho tổ chức.

tìm hiểu chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp

Hình 2: Cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối với  hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.

2. Các khoản chi  khác nếu thực hiện trên chứng từ ghi sổ

Quy định tại Thông tư số 219/2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính  quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT. Tại khoản 12, Điều 14  Thông tư số 219/2013 / TTBTC nêu rõ: Doanh nhân được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa dịch vụ mua vào theo phương thức ủy quyền cho tổ chức.

chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp

Hình 3: Nếu người mua là cá nhân thì hóa đơn sẽ đứng tên tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền

Bao gồm một số nội dung sau: Người đồng sáng lập phải có văn bản ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân đó. trước khi thành lập công ty, bao gồm: thanh toán một số  chi phí  thành lập công ty; Thực hiện việc mua  vật tư, hàng hoá mà công ty được  kê khai  khấu trừ  trên cơ sở hoá đơn GTGT thay cho tổ chức, người được uỷ quyền khi  phải  thanh toán cho  tổ chức, cá nhân  qua  ngân hàng (đối với hoá đơn đến được xác định  giá VND). 20 triệu  trở lên). Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button