Doanh nghiệp trong nướcHỗ trợ chính phủHợp tác xã

Các Hoạt Động Chính Của Công Ty Chứng Khoán

Hoạt động của thị trường chứng khoán rất sôi động và tạo ra  nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư. Vậy công ty đầu tư là gì, họ đã hoạt động như thế nào? Các công ty chứng khoán có vai trò gì trên thị trường? Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu thêm về trụ cột kiến ​​thức. Trong bài viết này, stephieann.net sẽ thông tin đến bạn nội dung trên. 

1. Công ty chứng khoán là gì?

Bạn có biết khái niệm về công ty chứng khoán?Là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân được thành lập phù hợp với các quy định của pháp luật. Công ty cổ phần là một trong những thành viên của sở giao dịch chứng khoán. Mục đích chính của công ty và bản chất chuyên nghiệp chính của nó là các giá trị.

Các hoạt động kinh doanh chính của công ty chứng khoán là môi giới chứng khoán, tự doanh, bảo lãnh phát hành và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Hình 1: Chúng ta hãy tham khảo một số khái niệm về chứng khoán như sau:

Phái sinh tài chính 

Là  công cụ được phát hành trên cơ sở tài chính để phòng ngừa rủi ro tài chính trong việc thực hiện hợp đồng kinh doanh, tạo ra lợi nhuận, bảo vệ và chia sẻ rủi ro cho các bên liên quan.Thương phiếu

Đây là những chứng khoán được phát hành hợp pháp  với mục đích kinh doanh. Chứng khoán thị trường có thể dùng để phản ánh tình hình mua  bán và thanh toán  chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Các hoạt động giao dịch trên tài khoản của chính người môi giới-đại lý được thực hiện thông qua cơ chế giao dịch trên sàn giao dịch  hoặc giao dịch tại quầy.

2. Các hoạt động chính của công ty chứng khoán là gì?

Theo Điều 72:  Hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán như sau:

Công ty chứng khoán được cấp phép hoạt động một số hoặc tất cả các ngành nghề sau:

Môi giới chứng khoán  tập trung vào việc mua và bán  chứng khoán cho khách hàng

Hình 2: Kinh doanh chứng khoán: làm việc cho nhà môi giới-đại lý mua hoặc bán chứng khoán cho chính mình

Bảo lãnh phát hành chứng khoán là nghĩa vụ đối với nhà môi giới-đại lý Tổ chức phát hành hoàn thành thủ tục giấy tờ cho khách hàng trước khi chào bán và đồng ý với bất kỳ loại chứng khoán nào để mua một số hoặc tất cả chứng khoán của tổ chức phát hành.

Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc cung cấp  thông tin tổng hợp, phân tích kết quả, báo cáo phân tích và các khuyến nghị  liên quan đến chứng khoán cho khách hàng.

Người môi giới chỉ được  phép thực hiện các giao dịch chứng khoán nếu họ được  phép thực hiện các giao dịch môi giới chứng khoán.

Nhà môi giới chỉ được phép đăng ký mua chứng khoán nếu họ được  phép kinh doanh chứng khoán.

Hoạt động kinh doanh chính của nhà môi giới-đại lý

Hình 3: Đặc điểm của nhà môi giới-đại lý

Một trong những đặc điểm nổi bật và quan trọng nhất của nhà môi giới-đại lý là anh ta đóng vai trò trung gian giữa những người cần vốn và những cần vốn tư bản. .Công ty này đóng vai trò là nhà môi giới đầu tư chính cũng như là cầu nối giữa các nhà đầu tư.

Với khả năng này, nhà môi giới-đại lý cung cấp nhiều loại dịch vụ tài chính, bao gồm dịch vụ môi giới, dịch vụ ngân hàng đầu tư, tư vấn danh mục đầu tư, quản lý danh mục đầu tư thực, giao dịch  trái phiếu, cổ phiếu và các công cụ  thị trường tiền tệ.

doanh nghiệp đầu tư hoạt động  công ty chứng khoán như một tổ chức kinh doanh có điều kiện. Hoạt động môi giới – đại lý trong lĩnh vực tài chính  có tác động lớn đến sự tồn tại của doanh nghiệp. Vì vậy, cần thiết lập các quy định chặt chẽ đối với các nhà kinh doanh môi giới để đảm bảo an ninh cho nền kinh tế.Việc phân loại các tập đoàn cổ phiếu cơ bản hiện có

với 02 loại tập đoàn chứng khoán là các công ty của các hành động chung (Cử nhân) và các công ty trách nhiệm hữu hạn (CTTNGH).Công ty trách nhiệm hữu hạn

Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Công ty trách nhiệm hữu hạn có các khoản nợ và nghĩa vụ  khác thuộc sở hữu của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn cũng không được phép phát hành cổ phiếu. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: https://uydanh.vn/

Related Articles

Back to top button