Chính sách người dânHỗ trợ chính phủ

Các loại sổ kế toán theo thông tư 200

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các loại sổ kế toán cần nắm bắt và tổng hợp  thông tin qua các chứng từ như phiếu thu, sổ sách. Vậy  kế toán là gì? Và cách xếp hạng hiệu quả, mời  bạn đọc bài viết sau để tự tìm câu trả lời. Trong bài viết này, day-dreamachiever.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Khái niệm về các loại sổ Kế toán

Nếu bạn đang tự hỏi kế toán là gì? Đây là  loại sổ ghi chép tất cả các nghiệp vụ kinh tế xảy ra trong công ty theo trình tự thời gian để  đối chiếu và kiểm soát tốt hơn.Ngoài ra, còn có các loại sổ cái khác dùng để theo dõi chi tiết những thay đổi của một loại đối tượng kế toán cụ thể, chẳng hạn như B.: Theo dõi thu chi, các khoản phải trả, biến động  hàng tồn kho, … của sổ kinh doanh và mẫu sổ kinh doanh

Căn cứ vào hình thức, quy mô, đặc điểm sản xuất kinh doanh và trình độ quản lý của  doanh nghiệp mà sẽ có các hình thức  khác nhau. sách kinh doanh. Cụ thể:

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ kế toán giá rẻ, chuyên nghiệp uy tín tại Uydanh.vn

Nhật ký: Là loại sổ  dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính diễn ra trong từng thời kỳ cũng như kỳ kế toán theo trình tự thời gian. dữ liệu trong sách.

các loại sổ kế toán theo quy định

Hình 1: Số liệu trong các loại sổ này thường phản ánh tổng số xuất hiện bên ghi nợ và ghi có.

Sổ cái: Là loại sổ cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng thời kỳ cũng như năm tài chính theo các tài khoản  quy định.Số liệu trên sổ này  phản ánh tổng thể tình hình tài sản, nguồn vốn và kết quả hoạt động sản xuất  kinh doanh của đơn vị.

Số, Sổ Kế toán: Dùng để ghi lại các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh cho các đối tượng cần  theo dõi.

Sổ cái và Dữ liệu Thẻ: Hỗ trợ cung cấp thông tin chi tiết  cho việc quản lý bất kỳ loại tài sản,  vốn, thu nhập và chi phí nào không được hạch toán trên  sổ cái.

các vướng mắc liên quan đến sổ sách kế toán Mẫu sổ kế toán

Mẫu sổ  kế toán

Mẫu sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống hóa và tổng hợp số liệu  chứng từ

Ban đầu theo một thứ tự cụ thể cũng như một phương pháp cụ thể để phản ánh hoạt động  của công ty. Nó bao gồm các hình thức sau:

Hình thức kế toán tổng hợp.

Hình thức Kế toán Nhật ký – Sổ Cái.

hình thức đặt phòng phiếu đặt chỗ.

quyết toán hình thức chứng từ hàng ngày.

Hình thức thanh toán trên máy vi tính.

Chế độ kế toán theo Thông tư 200

các loại sổ kế toán cần thiết

Hình 2: Danh sách các sổ  kế toán  ban hành theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các công ty. 

2. Bảng kê chế độ các loại sổ kế toán theo thông tư 200

Chứng từ hàng ngày – Sổ cái

Chỉ tiêu chứng từ

Hình thức kế toán chứng từ

Sổ cái (dùng dưới hình thức chứng từ kế toán)

Sổ nhật ký chung

Sổ nhật ký nhận tiền

 Nhật ký chi tiền

 Nhật ký mua hàng

 Nhật ký bán hàng

Sổ cái (dùng cho sổ Nhật ký chung)

Chứng từ ghi sổ, các loại chứng từ Nhật ký, Bảng kê số

(Đối với hình thức Nhật ký  Nhật ký)

Số dư phát sinh

Sổ quỹ

Tiền mặt  Sổ cái chi tiết quỹ 

Sổ cái tiền gửi ngân hàng

Sổ cái chi tiết vật liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

các loại sổ kế toán

Hình 3: Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

Thẻ (sổ kho)

Sổ tài sản 

Sổ theo dõi tài sản và công cụ, dụng cụ  sử dụng ở đâu

thẻ tài sản cố định

Sổ cái chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

Sổ cái chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ

Sổ cái chi tiết ngoại tệ

Sổ cái chi tiết bên Có

Sổ cái chi tiết bán hàng

Sổ cái chi phí sản xuất kinh doanh

Thẻ  giá thành sản phẩm, dịch vụ

Sổ cái chi tiết 

Sổ cái chi tiết theo dõi  khoản đầu tư vào công ty liên doanh

Sổ cái chi tiết theo dõi  khoản đầu tư vào công ty liên kết

Theo dõi phân bổ  khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên doanh

Lưu giữ hồ sơ phân bổ  khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản tiền lãi trong công ty liên kết

Lịch phát hành chi tiết của Cổ phiếu

Danh sách chi tiết về cổ phiếu quỹ

Danh sách chi tiết các khoản đầu tư vào chứng khoán

Danh sách chi tiết tiếp theo về vốn lưu động

Với  thông tin, tôi tức là hết hạn để chia sẻ, nó phải được giúp đỡ. Bạn biết gì về  kế toán? và có bao nhiêu kiểu Nếu  có thắc mắc hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn cụ thể. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button