Chính sách người dânDoanh nghiệp trong nước

Cách thức truy cập thuế điện tử eTax

Nhằm  nâng cao chất lượng phục vụ và tạo điều kiện tốt nhất cho các công ty, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt thủ tục quản lý thuế, Tổng cục Thuế đã đưa vào sử dụng Hệ thống  tích hợp dịch vụ khai thuế, nộp thuế và khai thuế điện tử eTax. trong một hệ thống duy nhất qua website http://thuedientu.gdt.gov.vn. Trong bài viết này, day-dreamachiever.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Dịch vụ thuế điện tử Etax là gì?

Trước khi dịch vụ thuế điện tử eTax đi vào hoạt động vào tháng 7 năm 2016, thủ tục  khai thuế và nộp thuế qua mạng được thực hiện riêng biệt trên hai trang web khai thuế trực tuyến (http://kekhaithue.gdt.gov.vn) và Nộp thuế  điện tử (http://nopthue.gdt.gov.vn).Tuy nhiên, để  người nộp thuế dễ dàng thực hiện các giao dịch và nộp tờ khai với cơ quan thuế, Tổng cục Thuế đã  triển khai dịch vụ thuế. Thuế điện tử (eTax) sẽ thay thế  các ứng dụng  khai thuế, khai thuế điện tử trước đây. Giờ đây việc khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử được thực hiện trên một hệ thống  thay vì phải đăng nhập vào ở nhiều ứng dụng khác nhau như trước đây.

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ kế toán giá rẻ, chuyên nghiệp uy tín tại Uydanh.vn

Ngoài ra, Hệ thống dịch vụ thuế được bổ sung một số tính năng mới giúp người nộp thuế  được hưởng nhiều  lợi ích hơn trong  giao dịch điện tử với cơ quan thuế như khai thuế,  hỏi đáp, khai thuế điện tử.  Dịch vụ thuế điện tử

Ngày 10/02/2020 cả nước chuyển sang sử dụng dịch vụ thuế điện tử Etax

thuế điện tử etax hiện nay

Hình 1: Thời gian chuyển đổi sang dịch vụ thuế

Từ tháng 7/2016 đến tháng 2/2020, dịch vụ thuế điện tử  được triển khai trên 63 tỉnh thành. và các tỉnh thành  trên cả nước.Kể từ ngày 2/7/2020 5:30 chiều: Tổng cục Thuế tạm dừng hệ thống iHTKK và NTDT (người dùng không thể đăng nhập vào hệ thống iHTKK và NTDT); hiển thị thông tin hướng dẫn người nộp thuế sử dụng hệ thống eTax thay  cho hệ thống iHTKK và hệ thống hải quan điện tử.

Từ ngày 08/02/2020 đến ngày 09/02/2020: Tổng cục Thuế lắp đặt hạ tầng, chuyển đổi dữ liệu, cập nhật hệ thống eTax (http://thuedientu.gdt.gov.vn).

Từ 8h00, kể từ ngày 10/02/2020: Toàn quốc thực hiện kê khai, nộp thuế, nộp thuế trên website http://thuedientu.gdt.gov.vn thay thế  hệ thống iHTKK và NTDT.

tổng cục thuế điện tử etax

Hình 2: Đặc điểm của hệ thống thuế điện tử eTax.Đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ thuế điện tử

Chức năng Đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ thuế điện tử (tương tự như iHTKK, NTDT) đáp ứng yêu cầu của Thông tư 110/2015 / TT-BTC (người nộp thuế đã đăng ký và truy cập tất cả các dịch vụ điện tử). Doanh nghiệp đang hoạt động đã đăng ký dịch vụ khai thuế và nộp thuế điện tử với cơ quan thuế có thể chuyển  tài khoản từ hệ thống iHTKK, NTDT sang hệ thống eTax mà không cần phải đăng ký từ đầu. 

2. Cách thức truy cập thuế điện tử eTax

Nếu người dùng đã có mật khẩu  hệ thống nộp thuế điện tử đã sử dụng trước đó (như mật khẩu: 123456) trên website nopthue.gdt.gov.VNS tất cả các dịch vụ: khai thuế; chuyển thuế; Nộp loại thuế; Tìm kiếm; Quản lý và phân quyền tài khoản.

Từ tài khoản này,  người dùng có thể tạo các tài khoản con và phân quyền (phân quyền người quản lý theo chức năng) theo nhu cầu công việc.

Nếu trước đó người sử dụng có mật khẩu  hệ thống khai thuế điện tử trên website nhatokhai.gdt.gov.vn (ví dụ mật khẩu là: 567890), người dùng đăng nhập  eTax bằng tài khoản: MST (ví dụ: 0100231226), nhập mật khẩu (đây là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống khai thuế điện tử hiện có: 567890) , để sử dụng dịch vụ khai thuế; chuyển thuế; Tìm kiếm.

Đối với doanh nghiệp lần đầu  đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế,  đăng ký sử dụng dịch vụ trên hệ thống eTax ở chức năng đăng ký.

thuế điện tử etaxHình 3: Chức năng khai thuế điện tử

Chức năng khai thuế điện tử  hoàn toàn tương ứng với chức năng hiện tại của hệ thống iHTKK.  Chức năng nộp thuế điện tử

Chức năng nộp thuế điện tử hoàn toàn phù hợp với các chức năng  của hệ thống nộp thuế điện tử hiện hành. Ngoài ra, bổ sung thêm chức năng phê duyệt giấy nộp tiền (GNT): Người nộp thuế có thể phân quyền chức năng lập hồ sơ và phê duyệt giấy nộp thuế cho nhiều tài khoản khác nhau để đảm bảo  kiểm soát chặt chẽ việc nộp thuế khi người nộp thuế yêu cầu.Chức năng quản lý giao dịch giúp các công ty tạo và ủy quyền  các tài khoản phụ để quản lý  trong công ty. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button