Doanh nghiệp nước ngoàiHỗ trợ chính phủHợp tác xã

Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài

Bất chấp những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Việt Nam vẫn là điểm đến đầu tư lý tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài. Tính đến ngày 20/12/2021, tổng vốn đăng ký thành lập mới công ty, điều chỉnh  góp vốn mua cổ phần,  phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Để hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài việc tiến hành các thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Trong bài viết này, stephieann.net sẽ thông tin đến bạn nội dung trên. 

1. Bước 1: Công ty có vốn đầu tư nước ngoài chuẩn bị hồ sơ cấp Giấy phép Giấy chứng nhận đăng ký 

Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.

Hình 1: Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý:

Đối với nhà đầu tư tổ chức: bản sao biên bản ghi nhớ liên kết hoặc tài liệu tương đương khác chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư tổ chức.

Đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ: bản sao chứng minh nhân dân / thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ.Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, phạm vi đầu tư, vốn đầu tư. và phương án huy động vốn, địa điểm, thời gian, phương án đầu tư, yêu cầu về lao động, đề xuất  ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.

2. Bước 2: Nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện các bước sau:

Khai báo thông tin đầu tư về dự án đầu tư tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài

Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư phải nộp Tờ khai thông tin trực tuyến  về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kê khai  trực tuyến, nhà đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

Sau khi Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi quá trình xử lý hồ sơ.

Cơ quan đăng ký đầu tư sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý và trả kết quả  đăng ký đầu tư, cập nhật tình trạng xử lý hồ sơ và cấp mã số  dự án đầu tư.

Hình 2: Trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

3. Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận  đủ hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp từ chối, nhà đầu tư phải được thông báo bằng văn bản  và có lý do rõ ràng.

4. Bước 4: Soạn thảo hồ sơ và nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quy trình đăng ký kinh doanh tương tự như quy trình thành lập tập đoàn của Việt Nam.

5. Bước 5: Công bố  thông tin đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.Đồng thời, lệ phí xuất bản theo luật định phải được trả. Nội dung công bố bao gồm  nội dung trích lục sổ đăng ký thương mại và các thông tin sau:

ngành kinh doanh;

danh sách cổ đông sáng lập; Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp là tổng công ty  (nếu có).

6. Bước 6: Khắc dấu  công ty

Con dấu bao gồm con dấu  khắc dấu hoặc con dấu dạng chữ ký số theo Luật thương mại điện tử.

Hình 3: Công ty xác định loại, cấp, hình thức và nội dung con dấu của công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị khác.

Việc sử dụng và bảo quản con dấu chịu sự điều chỉnh của quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế do công ty, văn phòng chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của công ty có con dấu ban hành.Doanh nghiệp sử dụng con dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

7. Bước 7: Cấp Giấy phép Kinh doanh hoặc Giấy phép Hoạt động

Việc cấp Giấy phép kinh doanh chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh  bán lẻ hàng hóa cho người tiêu dùng hoặc thành lập cơ sở kinh doanh để bán lẻ hàng hóa.

Đối với một số ngành, nhà đầu tư nước ngoài bắt buộc phải  xin  giấy phép liên quan đến điều kiện hoạt động sau khi hoàn thành thủ tục thành lập công ty. Ví dụ, một công ty thực phẩm cần có giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường. Đào tạo thương mại: giấy phép đào tạo. Kinh doanh Lữ hành: Giấy phép Lữ hành…

8. Bước 8: Mở Tài khoản công ty có vốn đầu tư Nước ngoài

Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Nhà đầu tư  mở Tài khoản Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài. Nhà đầu tư  chuyển vốn vào tài khoản vốn này theo thời hạn ký quỹ ghi trên giấy chứng nhận đầu tư.Ngoài ra, công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải mở thêm tài khoản giao dịch để nhận tiền từ tài khoản vốn đầu tư  để thực hiện các thủ tục thu, trả nợ tại Việt Nam. (Xem Bài viết: Mở Tài Khoản Vốn Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài – Pháp Luật Việt Nam (luatvietan.vn)).

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện các thủ tục sau để thành lập công ty.

Sau khi  thành lập công ty, nhà đầu tư phải tuân thủ các thủ tục sau thành lập giống như công ty Việt Nam. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: https://uydanh.vn/

Related Articles

Back to top button