Doanh nghiệp nước ngoàiHỗ trợ chính phủHợp tác xã

Công Ty Được Phát Hành Những Loại Chứng Khoán Nào?

Phát hành chứng khoán là một hoạt động hữu hiệu để huy động vốn  của doanh nghiệp. Mỗi loại giao dịch có thể phát hành những loại cổ phiếu nào? trong bài viết này, stephieann.net sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Giá trị chứng khoán là gì?

Chứng khoán là một tài sản (cụ thể cổ phiếu là một bảo đảm) xác nhận quyền sở hữu hợp pháp của người sở hữu cổ phiếu đối với tài sản hoặc  vốn của công ty hoặc tổ chức đã đăng ký.(Khoản 1 Điều 4 Luật cổ phiếu 2019).

2. Chứng khoán bao gồm những loại nào?  

Chứng khoánbao gồm các loại sau: Cổ phiếu là loại Cổ phiếu xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

Trái phiếu là loại Cổ phiếu xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành.Chứng chỉ quỹ là Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ tương hỗ Cổ phiếu.

Hình 1: Những loại phổ biến

Chứng quyền là  chứng khoán được phát hành liên quan đến việc phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi cho phép người nắm giữ quyền mua  cổ phiếu phổ thông cụ thể ở một mức giá  xác định  trong một khoảng thời gian xác định.

Chứng quyền có bảo hiểm là  Cổ phiếu được bảo đảm bằng tài sản được phát hành bởi một công ty đầu tư cho phép người nắm giữ quyền mua (chứng quyền mua) hoặc  bán (chứng quyền đặt cọc) Cổ phiếu cơ sở với tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm với mức giá  xác định trước. trước một ngày cụ thể hoặc  nhận  chênh lệch giữa giá thực hiện và giá của chứng khoán cơ bản tại thời điểm thực hiện. Chứng quyền mua cổ phiếu  là một loại Cổ phiếu do công ty đại chúng phát hành nhằm trao cho cổ đông hiện hữu quyền  mua cổ phiếu mới theo các điều kiện  xác định.

Biên lai lưu ký là  Cổ phiếu được phát hành trên cơ sở Cổ phiếu  của các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.Cổ phiếu phái sinh là công cụ tài chính dưới hình thức hợp đồng, bao gồm hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng tương lai, xác nhận quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thanh toán tiền, chuyển giao và giao một số lượng xác định của tài sản cơ sở ở một mức giá  xác định so với một khoảng thời gian cụ thể hoặc vào một ngày cụ thể trong tương lai.

Hình 2: Các loại Cổ phiếu khác do chính phủ quy định.

(Khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 4 Luật Cổ phiếu năm 2019)

3. Công ty được phát hành những loại chứng khoán nào?

Công ty tư nhân: không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào (Khoản 2, Mục 118 của Đạo luật Công ty 2020) 

Công ty

: không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào (Khoản 3, Mục 177 của Đạo luật Công ty). Công nghiệp 2020)

Công ty trách nhiệm hữu hạn:

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn không được phát hành cổ phiếu trừ trường hợp  chuyển đổi thành công ty cổ phần.+ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải thực hiện theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 Luật Công ty năm 2020.

(khoản 3, 4, điều 46, khoản 3, 4, điều 74 Luật Công ty 2020)

Công ty trách nhiệm hữu hạn – có quyền phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty (khoản 3, Điều 111 của Đạo luật Công ty năm 2020).

Sở Giao dịch Cổ phiếu Thành phố Hồ Chí Minh HOSE

Thành lập  năm 2000, Sở Giao dịch Cổ phiếu Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Cổ phiếu Nhà nước sở hữu và chịu trách nhiệm  quản lý hệ thống giao dịch Cổ phiếu niêm yết trên thị trường Việt Nam. Hiện sẽ có hơn 100 cổ phiếu được niêm yết, trở thành sàn giao dịch trực tuyến lớn nhất cả nước hiện nay gián tiếp thông qua  các công ty Cổ phiếu thành viên. Các công ty con này sau đó đã được đăng ký với HOSE.Sở giao dịch Cổ phiếu Hà Nội HNX

Xin được thành lập  năm 2009,  cổ phiếu trên sàn này do Sở giao dịch Cổ phiếu Hà Nội niêm yết và quản lý nên có lãi suất cao. Cho đến nay, hơn 400 cổ phiếu được niêm yết trên sànCổ phiếu . Sản phẩm giao dịch trên sàn

bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ đóng, chứng chỉ quỹ, giao dịch chuyển nhượng, chứng khoán phái sinh.

Cách mở tài khoản tại HNX.

Tài khoản giao dịch tại HNX do thành viên của các công ty đầu tư mở. Các chi nhánh này sau đó  đăng ký tài khoản của bạn trên sàn giao dịch, họ không giao dịch trực tiếp trên  HNX.

Công ty đại chúng UPCoM Sàn

Hoạt động từ năm 2009, dưới sự quản lý của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đây là một sàn giao dịch khá minh bạch và an toàn.Sàn giao dịch chứng khoán  đại chúng được gọi tắt là  UPCoM, trên đó có hơn 903 cổ phiếu được niêm yết.

Sản phẩm giao dịch trên sàn là cổ phiếu, trái phiếu theo phương thức hợp đồng giao dịch hoặc viết tắt điện tử.

Cách mở tài khoản  UPCoM: Giống như HOSE và HNX, nhà đầu tư UpCoM không thể mở tài khoản giao dịch chứng khoán trực tiếp với sở giao dịch mà  phải tiếp cận các công ty thành công. Một số công ty môi giới thành viên để bạn lựa chọn  là QNS, RTH …

Hình 3: Một số sàn giao dịch lớn khác như:

Sở giao dịch Cổ phiếu Sài Gòn SSI

Đơn vị Tư vấn Đầu tư Cổ phiếu & Phái sinh hàng đầu Việt Nam FTV

Thị trường chứng khoán năm 2022 tại Việt Nam vẫn đang rộng mở và được coi là kênh đầu tư hấp dẫn với nhiều yếu tố. Nếu bạn muốn bắt đầu đầu tư vào những cổ phiếu mà bạn hoàn toàn không có kinh nghiệm, đừng ngần ngại liên hệ với Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ FTV để được các chuyên gia  tư vấn về cách phòng ngừa rủi ro và đầu tư sinh lời. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: https://uydanh.vn/

Related Articles

Back to top button