Doanh nghiệp trong nướcHợp tác xã

Công việc của kế toán thuế đặc biệt

Trong trường hợp công ty mới thành lập, nhân viên tư vấn công việc của kế toán thuế phải nộp tờ khai thuế Ưu đãi và nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho cơ quan thuế. Thu thập các đơn vị hóa và biên lai hàng ngày để theo dõi và thiết lập hóa đơn. Trong bài viết này, day-dreamachiever.com sẽ thông báo cho bạn nội dung này. 

1. Mô tả công việc của nhân viên kế toán thuế

Cuối tháng lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN và nộp thuế cho cơ quan thuế (nếu có).

Tạo báo cáo thuế hàng quý cho đây và báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN và báo cáo sử dụng đơn hàng quý.Trách nhiệm vụ của Kế toán:

Làm việc trực tiếp với thuế quan khi có phát sinh.

Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT với tờ khai thuế đầu vào và đầu ra.

Kiểm tra và trình chiếu bản kê khai từ đầu ra.

Tạo báo cáo hàng tháng tổng hợp thuế bán hàng do công ty tính toán và phân loại theo thuế suất.

Lập báo cáo hàng tháng tổng hợp thuế đầu tiên vào toàn bộ công ty theo hệ thống phân tích ích lợi được trừ. Kiểm tra công việc nộp ngân sách, tích lũy ngân sách và khai thuế.

Kết hợp với trưởng toán chiếu khai báo thuế cơ sở giữa báo cáo và quyết toán.

>>>>>>>>> Xem thêm dịch vụ kế toán giá rẻ, chuyên nghiệp uy tín tại Uydanh.vn

Thiết lập hồ sơ Ưu tiên cho các mới đầu dự án, đăng ký các đơn vị mới phát sinh hoặc điều chỉnh giảm khi phát sinh.

tìm hiểu công việc của thuế kế toán

Hình 1: Lập tờ khai thuế khi họ phát sinh.

Chuẩn bị các kỳ báo cáo hoặc xuất về hợp nhất tài chính.

Thanh toán doanh thu thuế của chi nhánh, toàn công ty hàng tháng.

Rà soát, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế.

Lập bảng kê  dự phòng, lưu giữ hóa đơn  GTGT theo thời gian, thứ tự theo số lượng sách, không để mất mát, hư hỏng.

Cập nhật kịp thời các thông tin và chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.Cập nhật và theo dõi tình hình sử dụng trao đổi hóa đơn.

Tuân thủ các nguyên tắc bảo mật.

tổng hợp công việc của kế toán thuế

Hình 2: Rà soát, đối chiếu hồ sơ thu chi để điều chỉnh  thu nhập và kê khai thuế kịp thời khi đến hạn.

2. Công việc của kế toán thuế đặc biệt

– Công việc đầu tiên

+ Giấy phép nộp thuế 

– Công việc cuối năm

+ Quyết toán thuế TNDN

+ Quyết toán thuế TNCN

+ Lập Báo cáo tài chính:

– Bảng cân đối kế toán

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

– Tiền mặt Báo cáo lưu chuyển 

– Thuyết minh báo cáo tài chính

– Bảng cân đối tài khoản

Hàng quý: Lập báo cáo tài chính hàng quý.

– Lập tờ khai thuế tạm tính thuế TNDN quý

– Lập tờ khai và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

– Lập tờ khai thuế GTGT (nếu có)

– Lập tờ khai thuế TNCN ( nếu có)

Đây là nhưng công việc mà  kế toán  phải thực hiện hàng quý. Đừng quên về công việc hàng tháng của kế toán cho tháng cuối cùng của quý.

– Thời hạn nộp báo cáo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Hàng tháng: Giải thích và lập báo cáo thuế hàng tháng.- Công việc này  thường được thực hiện vào cuối tháng hoặc đầu tháng sau. Thời hạn nộp tờ khai thuế hàng tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

– Bạn phải  xác định các loại tờ khai thuế mà doanh nghiệp của bạn phải nộp mỗi tháng. Ví dụ: VAT, IRPF, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (đối với công ty mới thành lập hoặc hoạt động dưới 12 tháng).

– Thu thập: Đối với hóa đơn kế toán thuế của chúng tôi có hai nguồn  thu là bên trong và bên ngoài công ty.Bên trong là khi bạn tự xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (xuất hóa đơn), còn Bên ngoài là khi  bạn  mua hàng hóa, dịch vụ để phục vụ cho  hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

công việc của kế toán thuế

Hình 3: Công việc của kế toán  là  tập hợp tất cả các chứng từ này cho để  làm căn cứ kê khai và quyết toán.

– Xử lý: Không phải lúc nào các hóa đơn, chứng từ cũng được lập một cách chính xác nên kế toán  cần biết cách xử lý: Công bằng – Hợp lệ – Đúng pháp luật. Khi nói về chủ đề này, chúng ta đang đề cập đến  điều khoản khấu trừ thuế hoặc chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu lập sai hóa đơn nếu không xử lý đúng hạn, bạn sẽ bị  phạt khoảng hóa đơn (mới nhất  là Thông tư 10/2014 / TT-BTC).Mọi trường hợp cháy nổ, mất mát, hư hỏng phải được xử lý ngay.

Công việc của một thuế cố vấn trong một công ty không quá phức tạp, vì hầu hết mọi thứ đều phải được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật thuế. Vì vậy, muốn làm tốt công việc tư vấn thuế, trước khi hết bạn phải thường xuyên làm quen với các loại thuế, luật thuế hiện hành mới nhất và có sự thông minh để vận dụng linh hoạt các thông tin tư vấn của Nghị định. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button