Doanh nghiệp trong nước

Đặc điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên cổ đông trở lên là mô hình kinh doanh có nhiều ưu điểm về hệ thống tổ chức, quản trị và cơ cấu vốn; Nhiều người và tổ chức nỗ lực xây dựng mô hình kinh doanh của riêng họ. Trong bài viết này, stephieann.net sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Hình thành công ty trách nhiệm hữu hạn ở Việt Nam

Công ty trách nhiệm hữu hạn là một  hình thức công ty  có nhiều  ưu điểm và được ưa chuộng bởi tính pháp lý của nó. Việc thừa nhận loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn trong hệ thống pháp luật Việt Nam đã có một thời kỳ lịch sử khá lâu dài. Luật Công ty  1990 chỉ quy định loại hình công ty TNHH hai thành viên (nhiều thành viên) bên cạnh loại hình công ty TNHH đại chúng, chứ không có công ty TNHH một thành viên.Việc thiếu quy định về bản chất của sở hữu duy nhất với trách nhiệm hữu hạn khiến các nhà lập pháp và nhà đầu tư gặp phải những rào cản và trở ngại. Với sự ra đời của Đạo luật công ty bằng cách thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân độc quyền là chìa khóa để hóa giải những trở ngại này. Tuy nhiên, Luật Công ty chỉ quy định cụ thể về loại hình công ty TNHH một thành viên do một tổ chức thành lập, mà không thừa nhận loại hình công ty TNHH một thành viên do một thể nhân làm chủ sở hữu. Việc thừa nhận và bảo đảm các quyền con người, trong  đó có quyền tự do kinh doanh.

công ty tnhh 2 thành viên trở lên hiệu quả

Hình 1: Đòi hỏi việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân đầu tư mạo hiểm là một xu hướng tất yếu.

2. Định nghĩa công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là công ty được thành lập và hoạt động theo quy định của Đạo luật công ty trong đó một thành viên của công ty có thể là cá nhân. số lượng thành viên hợp danh trong công ty không  quá 50 người. Các cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty theo số vốn đã góp vào công ty.

Hiện nay, Điều 46 Luật Công ty hiện hành năm 2020 quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên  như sau:

Điều 46. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nhiều thành viên là xã hội có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân.Các cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty theo số vốn đã góp vào công ty. Ngoại trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật này Phần vốn góp của thành viên hợp danh chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 51, 52 và 53 của Luật này

Công ty hợp danh với Công ty TNHH công ty trách nhiệm hữu hạn với hai thành viên hợp danh trở lên có giá trị pháp lý ràng buộc kể từ ngày  cấp trích lục thương mại.

tìm hiểu công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Hình 2: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phiếu trừ trường hợp  chuyển đổi thành tổng công ty.

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ, chuyên nghiệp, uy tín tại Uydanh.vn

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành giấy nợ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này

3. Đặc điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

3.1 Tính chất pháp lý:

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký  theo  thủ tục  đăng ký kinh doanh.

 Công ty TNHH là một pháp nhân. Để được công nhận là pháp nhân, tổ chức phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thành lập, cơ cấu tổ chức,  độc lập về sở hữu, chịu trách nhiệm và tham gia vào các quan hệ pháp luật độc lập với tư cách là chủ thể, bị đơn hoặc bị đơn. Pháp nhân chủ yếu bao gồm: pháp nhân thương mại và pháp nhân phi lợi nhuận (xem thêm Điều 75 và 76 Bộ luật Dân sự năm 2015).  Công ty TNHH hai người là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở thương mại, được đăng ký và thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.Công ty TNHH hai người có năng lực pháp luật kể từ ngày được cấp  đăng ký kinh doanh. Tài sản của công ty được tách biệt với tài sản của các thành viên hợp danh.

công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Hình 3: Đây cũng  là đặc trưng cơ bản của loại hình công ty  trên toàn thế giới.

3.2 Đặc điểm của cổ đông

Cổ đông của công ty là cá nhân hoặc tổ chức sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần của công ty.Thành viên của công ty bao gồm / là nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài, số lượng thành viên của công ty ít nhất là 02 người và không  quá năm mươi thành viên. Đây là  hình thức công ty mang tính chất “gia đình”, thường có mối quan hệ thân thiết giữa các thành viên hợp danh. Và do đó, có thể đặc điểm này của GmbH gần với bản chất của  hình thức công ty. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button