Doanh nghiệp nước ngoàiDoanh nghiệp trong nước

Giấy phép thành lập công ty thương mại

Giấy phép kinh doanh  là gì? Giấy phép thành lập công ty này có thể xin ở đâu và cơ quan nào có thẩm quyền cấp? Đây là câu hỏi mà  nhiều người muốn được trả lời khi  muốn bắt đầu một công việc kinh doanh mới cho mình.Trong bài viết này, stephieann.net sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Giấy phép thành lập công ty thương mại là gì?

Tất cả chúng ta đều biết rằng phải xin giấy phép định cư hoặc giấy phép thương mại để thành lập công ty hoặc hành nghề kinh doanh hợp pháp. Vì nó là  bước đầu tiên để bắt đầu một công việc kinh doanh mới.Nếu không có giấy phép đó thì công ty có được hoạt động  hay không?

giấy phép thành lập công ty hiện nay

Hình 1: Vậy giấy phép kinh doanh  là gì?

Đây là  chứng chỉ do cơ quan nhà nước cấp cho các cá nhân, tổ chức nếu họ có TLDN. Cho thấy rằng chính phủ bảo vệ quyền sở hữu tên công ty theo  luật hiện hành.

Về  thủ tục hành chính: Sau khi các thể nhân và pháp nhân nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty trên cơ sở thủ tục hành chính Có, chi nhánh đã nộp hồ sơ đề nghị thành lập công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, thẩm định và đánh giá. để xác định điều kiện học luật đã đủ  hay chưa?

Tại thời điểm này, giấy phép thành lập doanh nghiệp được cấp cho thể nhân và pháp nhân, vì chỉ với giấy chứng nhận này, doanh nghiệp mới được coi là hợp pháp.b. Mẫu giấy phép định cư là gì?

Đối với mỗi loại hình công ty, công ty nhận được một giấy phép khác nhau. Đây là 2 mẫu giấy phép nếu bạn muốn khởi nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Hình thức thứ hai là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của công ty cổ phần.Và còn nhiều loại  giấy phép khác như…

Giấy phép hoạt động Mẫu

Giấy phép kinh doanh bảo mật Mẫu

Cổ phần Giấy phép  kinh doanh Mẫu

Cổ phần Giấy phép kinh doanh Mẫu

2. Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh?

Hiện nay có hai loại giấy phép kinh doanh  là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép  kinh doanh nhà riêng lẻ.

Giấy chứng nhận đăng ký  doanh nghiệp: Do sở kế hoạch đầu tư tỉnh / thành phố cấp  khi  nhận và thẩm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Đối với giấy phép  kinh doanh hộ một người: Do phòng kinh tế quận / huyện cấp khi nhận hồ sơ xin giấy phép  kinh doanh hộ một gia đình

Tuy nhiên,  hiện nay nhu cầu bán lẻ ngày càng tăng để kinh doanh và kinh doanh các mặt hàng đều yêu cầu  xuất hóa đơn VAT, vì vậy dần dần  xu hướng để thành lập công ty và mô hình công ty riêng lẻ bị thu nhỏ và không còn tồn tại.

Giấy phép kinh doanh là bước đầu tiên để bắt đầu một doanh nghiệp mới. Như vậy chúng ta đã hiểu giấy phép kinh doanh là gì. Ai có quyền cấp  phép cho chúng tôi và nếu không có giấy phép  chúng tôi vẫn có thể kinh doanh  được  không?

tìm hiểu giấy phép thành lập công ty

Hình 2: CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ GIẤY PHÉP KINH DOANH 

Giấy phép kinh doanh  là  chứng chỉ do cơ quan chính phủ cấp cho một cá nhân hoặc tổ chức hoạt động kinh doanh; Nhà nước có nghĩa vụ  bảo vệ quyền sở hữu tên thương mại phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Về  thủ tục, trên cơ sở đơn xin thành lập doanh nghiệp và  hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đối tượng được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định của cơ quan nhà nước  đủ điều kiện  hoạt động kinh doanh.

Mục đích hỗ trợ các cơ quan chính phủ điều hành doanh nghiệp. Do đó, các cá nhân, tổ chức  phải hoàn thành các thủ tục hành chính để được cấp giấy phép thành lập công ty thì các hình thức kinh doanh của công ty mới được coi là hợp pháp.

giấy phép thành lập công ty

Hình 3: Cách thức thành lập công ty GIẤY PHÉP 

 Nhà nước có thể quyết định có cho phép thành lập công ty hay không.Ngay cả khi một cá nhân hoặc tổ chức có đầy đủ hồ sơ,  vẫn có thể bị từ chối nếu việc đăng ký ngành nghề  kinh doanh của công ty ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng hoặc  hạn chế số lượng ngành nghề công ty có thể đăng ký và hoạt động.

Chúng ta có thể hiểu giấy phép kinh doanh  là một loại giấy tờ cho phép các cá nhân,  tổ chức  hoạt động thương mại một cách hợp pháp. Được nhà nước bảo hộ theo quy định của pháp luật. Bước đầu tiên khi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào là nộp đơn lên cơ quan chính phủ có thẩm quyền để xin  giấy phép thành lập doanh nghiệp. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button