Chính sách người dânDoanh nghiệp trong nước

Giới hạn của công cụ của chính sách tiền tệ

Chính sách tiền tệ là một trong những chính sách kinh tế cơ bản của chính phủ. Một công cụ của chính sách tiền tệ hiệu quả. Trong bài viết này, day-dreamachiever.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Công cụ của chính sách tiền tệ ổn định

Chính sách tiền tệ là chính sách sử dụng các công cụ  tín dụng và ngoại hối để ổn định tiền tệ, từ đó ổn định nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển.

Ngân hàng trung ương là cơ quan tổ chức thực hiện  chính sách tiền tệ.Mục tiêu của chính sách tiền tệ là ổn định giá cả, tăng trưởng GDP và giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Do chính sách tiền tệ có khả năng tác động đến thị trường tiền tệ và do đó ảnh hưởng đến tổng cầu và sản xuất, nên nó trở thành  công cụ ổn định kinh tế hữu hiệu cho chính phủ.

nội dung công cụ của chính sách tiền tệ

Hình 1: Các công cụ  chính sách tiền tệ

Các công cụ  chính sách tiền tệ bao gồm các công cụ chính được sử dụng để điều chỉnh lượng cung tiền, chẳng hạn như yêu cầu dự trữ tối thiểu, hoạt động thị trường mở và lãi suất cho vay quay vòng.

Các công cụ chính sách này sẽ tác động đến cung tiền và lãi suất, sau đó, thông qua tác động của lãi suất đến đầu tư, chúng sẽ tác động đến tổng cầu, do đó làm cân bằng nền kinh tế. Trong đó:

– Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là tỷ lệ giữa số tiền cần  dự trữ trên tổng số tiền huy động được.Đây là mức lãi suất mà ngân hàng trung ương phải bảo lãnh từ các ngân hàng thương mại.

Khi tỷ lệ dự trữ  thay đổi, lượng tiền cung ứng thay đổi. Nếu tỷ lệ dự trữ  tăng, cung tiền  giảm. Vì vậy bằng cách thay đổi tỷ lệ dự trữ, ngân hàng trung ương có thể điều tiết lượng tiền cung ứng.

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ kế toán giá rẻ, chuyên nghiệp uy tín tại Uydanh.vn

– Lãi suất  tái chiết khấu chủ động là lãi suất ngân hàng trung ương cho các ngân hàng thương mại vay để đáp ứng các nhu cầu thanh khoản bất thường của họ.Khi lãi suất  chiết khấu cao, các ngân hàng thương mại nhận thấy  việc các ngân hàng thương mại không có đủ tiền mặt dự trữ  để đáp ứng nhu cầu rút tiền bất thường của khách hàng  khiến các ngân hàng này phải trả lãi suất cao khi lãi suất chiết khấu thấp.

tổng hợp công cụ của chính sách tiền tệ

Hình 2: Ngân hàng dự trữ thiếu hụt.

Điều này sẽ khiến các ngân hàng thương mại thận trọng và sẵn sàng trích lập nhiều hơn. Điều này cũng sẽ giúp  giảm cung tiền.

– Nghiệp vụ thị trường mở: Hoạt động thị trường mở được tiến hành khi một ngân hàng trung ương mua  hoặc bán  chứng khoán  trên thị trường mở.

Ví dụ, nếu ngân hàng in thêm một triệu đồng và dùng  để mua  trái phiếu  chính phủ trên thị trường mở. Như vậy, các ngân hàng thương mại và tư nhân lỗ chứng khoán trị giá 1 triệu đồng nhưng bù lại được thêm 1 triệu đồng tiền mặt,  làm tăng cung tiền.Ngược lại, nếu NHTW bán 1 triệu đồng trái phiếu chính phủ thì quá trình này sẽ bị đảo ngược và cung tiền sẽ giảm.

2. Các giới hạn của công cụ của chính sách tiền tệ

– Nếu đầu tư tư nhân không nhạy cảm với lãi suất thì hiệu quả của chính sách tiền tệ sẽ thấp. Chính sách tiền tệ điều chỉnh  cung tiền, tức là điều chỉnh lãi suất và điều tiết đầu tư tư nhân, ảnh hưởng gián tiếp đến tổng cầu và điều tiết kinh tế vĩ mô.

Ngoài ra, khi lãi suất tăng, chi phí  đầu vào (vốn) của các công ty tăng, có nghĩa là giá sản phẩm tiếp tục tăng và lạm phát không được kiểm soát. Khi đó chính sách tiền tệ sẽ kém hiệu quả hơn.

– Chính sách tiền tệ sẽ không hiệu quả nếu chính phủ không cam kết kiểm soát việc phát hành thêm tiền.

Khi chính phủ muốn kiểm soát lạm phát thông qua chính sách thắt chặt tiền tệ. Ngay bây giờ, dưới áp lực bù đắp thâm hụt ngân sách, chính phủ có thể in thêm tiền.

công cụ của chính sách tiền tệ

Hình 3: Điều này sẽ có tác động ngược lại với chính sách thắt chặt tiền tệ.

– Việc thực hiện chính sách tiền tệ mở rộng có thể khiến lãi suất xuống quá thấp, khiến người dân e ngại gửi tiền vào ngân hàng và chọn cách giữ tiền mặt.Khi đó, hệ thống ngân hàng thương mại sẽ thiếu vốn tín dụng, khiến cho việc mở rộng đầu tư tư nhân trở nên bất khả thi và làm giảm hiệu quả của chính sách. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button