Doanh nghiệp nước ngoàiDoanh nghiệp trong nước

Hồ sơ thành lập chi nhánh phải chuẩn bị

Nếu sau một thời gian kinh doanh mà công ty ngày càng phát triển và có mong muốn mở rộng thị trường thì thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện là một trong những phương án mà công ty có thể lựa chọn. Tuy nhiên, so với văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh có ưu điểm là cho phép công ty tự hoạt động thương mại trong phạm vi được công ty cho phép (trừ khi Luật có quy định khác) và có thể hạch toán độc lập cho doanh nghiệp. Trong bài viết này, stephieann.net sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Hồ sơ thành lập chi nhánh phải chuẩn bị

Tuyên bố thành lập văn phòng khác (do người đại diện theo pháp luật ký)

Quyết định bằng văn bản về việc thành lập văn phòng khác (của chủ sở hữu GmbH) của thành viên Hội đồng thành viên của GmbH Haftgesellschaft với hai thành viên trở lên, đại hội đồng cổ đông công ty đại chúng, thành viên công ty liên doanh)

Đối với thương nhân Việt Nam: Thủ tục được thực hiện thông qua Phòng đăng ký kinh doanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty dự định thành lập văn phòng khác.

Biên bản họp  thành lập văn phòng khác (công ty) Hợp danh, Công ty hợp danh TNHH Thành viên không cần các loại biên bản này)

thành lập chi nhánh hiện nay

Hình 1: Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh

Chứng minh thư Giám đốc Chi nhánh:

Công dân Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

công dân nước ngoài: giấy đăng ký tạm trú, giấy phép lao động và hộ chiếu do các cơ quan hữu quan của Việt Nam cấp;

Một số ngành nghề theo luật định phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh (hoặc  người khác trong chi nhánh mà người đại diện theo pháp luật của công ty phải thực hiện thủ tục này).

Thủ tục thực hiện:

công ty có thể lựa chọn hoàn thành thủ tục trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc trực tuyến thông qua trang web Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đăng ký trực tiếp với VPĐKĐĐ:

công ty chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên

Người đại diện theo pháp luật của công ty xuất hiện và nộp hồ sơ cho VPĐKĐĐ tỉnh, thành phố nơi bạn muốn đặt chi nhánh

tìm hiểu thành lập chi nhánh

Hình 2: VPĐKĐĐ tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của ứng dụng

tài liệu để chuẩn bị:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương (do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký)

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký  hoặc tài liệu tương đương khác

Giấy chứng nhận bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh

Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc tài liệu thể hiện việc tuân thủ nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất được xác nhận hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nhân nước ngoài cư trú cấp hoặc xác nhận và chứng minh sự tồn tại và hoạt động của doanh nhân nước ngoài trong năm tài chính vừa qua

2. Bản sao chứng thư thành lập văn phòng chi nhánh

Thủ tục:

Thương nhân nước ngoài chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại Bộ Công Thương tỉnh / thành phố nơi muốn đặt trụ sở chính.

thành lập chi nhánh

Hình 3: Sở Công Thương tiếp nhận  và xử lý hồ sơ.

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, Bộ Công Thương sẽ ra thông báo bổ sung, chỉnh sửa  nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

Hết thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương cấp  hoặc từ chối cấp  phép và phải nêu rõ lý do.

Trong trường hợp quy định tại Điều 8, khoản 5 của nghị định này và nếu việc thành lập chi nhánh chưa được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản đề nghị Bộ Quản lý ý kiến ​​trong vòng 03 ngày làm việc tiếp theo. ngày sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Văn phòng cấp  Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành phải có văn bản nêu rõ ý kiến ​​chấp thuận hoặc không chấp thuận việc cấp Giấy phép đặt trụ sở chi nhánh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ quản lý chuyên ngành, Văn phòng tuyển sinh phải cấp hoặc từ chối cấp  phép định cư cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp từ chối phải có văn bản nêu rõ lý do.

Ghi chú:

Đối với cơ sở thương mại trong khu kinh tế, khu công nghiệp thì  hồ sơ do Ban giám đốc khu kinh tế, khu công nghiệp đó tiếp nhận và xử lý.

Sau khi được cấp phép, chi nhánh  phải  thông báo hoạt động và chính thức bắt đầu hoạt động theo thông tin đã được cung cấp cho Bộ Công Thương.Các quy định trên không áp dụng đối với chi nhánh của công ty có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button