Doanh nghiệp trong nước

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Bạn đang chuẩn bị  hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên nhưng bạn chưa hiểu hết về quy trình, thủ tục và tài chính về pháp lý và tài chính của loại hình công ty này. Đừng lo, Nam Việt Luật đã thành lập công ty TNHH 2 người này cho hơn 3000 khách hàng vào năm ngoái. Hãy bắt đầu tìm hiểu quy trình hình thành  công ty TNHH 2 thành viên nhé!Trong bài viết này, stephieann.net sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Nội quy đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là loại hình công ty có từ 2 đến 50 nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thể là cá nhân hoặc tổ chức.(Công ty có thể thuê / chỉ định người đại diện theo pháp luật). Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp. Đây  là  hình thức doanh nghiệp được nhiều người lựa chọn  để thành lập doanh nghiệp khi  có từ 2 thành viên đến 50 thành viên do chịu trách nhiệm hữu hạn trên số vốn đã cam kết góp. Cơ cấu tổ chức quản trị của công ty trách nhiệm hữu hạn hai cổ đông trở lên tương đối đơn giản và dễ quản lý.

Vốn tối thiểu  để thành lập công ty TNHH 2 người là bao nhiêu?- Số vốn tối thiểu để thành lập công ty tnhh 2 người phụ thuộc vào công ty đăng ký thành lập công ty. Ví dụ:

+ Nếu công ty TNHH hai người của bạn đăng ký ngành nghề kinh doanh thông thường không yêu cầu  vốn pháp định thì pháp luật không yêu cầu mức vốn tối thiểu để thành lập.

– Trên thực tế, có rất nhiều chủ thể kinh doanh  đã đăng ký số vốn đăng ký thành lập công ty TNHH 2 người là 1 triệu đồng hoặc hàng chục triệu đồng. Điều này không hoàn toàn bị pháp luật  cấm, nhưng khi đăng ký khi vốn đăng ký quá thấp, họ tin tưởng và làm việc với các đối tác,  cơ quan ngân hàng, cơ quan thuế thì thường họ  không tin tưởng vào doanh nghiệp này và rất hạn chế trong các cơ chế giao dịch và được cũng là một rào cản lớn Rào cản đăng ký  vốn của công ty TNHH hai người an sinh xã hội là quá thấp.

hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên gồm những gì

Hình 1: Vì vậy, cần đăng ký ở mức độ tương đối và theo thực tế, tạo sự thuận lợi hơn cho các công ty.

+ Nếu công ty TNHH hai người của bạn đăng ký ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định để hoạt động thì mức vốn tối thiểu để thành lập công ty TNHH hai người sẽ là  mức vốn theo quy định của ngành nghề kinh doanh của công ty đó.

– Nếu  bạn muốn biết thông tin về  vốn tối thiểu để hình thành  công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên, hãy đọc đầy đủ thông tin tại bài viết: “Vốn tối thiểu để hình thành  công ty là bao nhiêu?”.

2. Góp vốn bằng tài sản gì khi làm hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Căn cứ quy định tại Điều 34 Luật Công ty năm 2020,

Tài sản góp vốn là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí mật kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá  bằng đồng Việt Nam.2. Chỉ những cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp các tài sản nêu tại khoản 1 Điều này mới được quyền sử dụng các tài sản này để góp vốn theo quy định của pháp luật.

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ, chuyên nghiệp, uy tín tại Uydanh.vn

tìm hiểu hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Hình 2: Thời gian góp vốn thành lập GmbH 2 người là bao lâu?

– Thành viên phải góp  đủ và đúng loại tài sản cầm cố vào công ty khi đăng ký thành lập công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký  công ty. Cổ đông chỉ được góp vốn vào công ty bằng  tài sản không phải là tài sản đã cầm cố nếu được  đa số các cổ đông khác đồng ý.Trong  thời hạn này, các thành viên hợp danh có  quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp mà họ đã cam kết góp.

– Nếu hết thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà  thành viên hợp danh chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì sẽ bị xử lý như sau:

a) Thành viên hợp danh chưa góp chưa góp vốn Với tư cách là một thành viên đã cam kết tự động kết thúc với tư cách là một thành viên của xã hội; Điều

b) Cổ đông chưa góp đủ số vốn  đã hứa được hưởng các quyền tương ứng với phần vốn  góp;

hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Hình 3: Phần vốn không góp của các cổ đông được chào bán theo nghị quyết  của Hội đồng cổ đông.

– Trong trường hợp có thành viên hợp danh chưa góp hoặc góp chưa  đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký chính chủ hóa, hình thành vốn, phần vốn góp của các thành viên hợp danh tương ứng với phần vốn góp trong vòng 60 ngày sau ngày cuối cùng. Ngày ký quỹ đủ số vốn nêu tại khoản 2 Điều này. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button