Doanh nghiệp nước ngoàiDoanh nghiệp trong nướcHợp tác xã

Hoạt Động Thị Trường Đầu Tư Chứng Khoán

(LSVN) Chứng khoán đang là  kênh đầu tư hấp dẫn được  nhiều người quan tâm. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy một số quy định của  luật  chứng khoán và thị trường đầu tư chứng khoán. Trong bài viết này, stephieann.net sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Giá trị đầu tư chứng khoán là gì?

 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019 quy định:

  1. Chứng khoán là tài sản, bao gồm các loại sau:

cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

chứng quyền, chứng quyền có bảo hiểm, quyền mua cổ phiếu, chứng chỉ tiền gửi;

dẫn xuất;

Các loại đầu tư chứng khoán khác do chính phủ quy định.Cụ thể hơn, theo Điều 4, các loại hàng hóa là chứng khoán được quy định như sau:

cổ phiếu là loại chứng khoán thể hiện quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu  một phần vốn cổ phần của chủ thể phát hành.

Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành.

Hình 1: Chứng chỉ quỹ là  chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp vào quỹ.

Chứng quyền là  chứng khoán được phát hành liên quan đến việc phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi cho phép người nắm giữ quyền mua  cổ phiếu phổ thông cụ thể ở một mức giá  xác định  trong một khoảng thời gian xác định.

Chứng quyền có bảo hiểm là được bảo đảm bằng tài sản được phát hành bởi một công ty đầu tư cho phép người nắm giữ quyền mua (chứng quyền mua) hoặc  bán (chứng quyền đặt cọc) chứng khoán cơ sở với tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm với mức giá  xác định trước. trước một ngày cụ thể hoặc  nhận  chênh lệch giữa giá thực hiện và giá của chứng khoán cơ bản tại thời điểm thực hiện.Quyền mua cổ phiếu là một loại chứng khoán do công ty đại chúng phát hành để cho cổ đông hiện hữu có quyền  mua cổ phiếu mới theo các điều kiện  xác định.

Hình 2: Biên lai lưu ký là  chứng khoán được phát hành trên cơ sở chứng khoán của các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, bao gồm hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng tương lai, trong đó quy định quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thanh toán tiền,  giao một số lượng cụ thể của tài sản cơ sở tại một mức  xác định giá trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc vào một ngày cụ thể trong tương lai.

2. Thị trường đầu tư chứng khoán hoạt động như thế nào?

Theo khoản 14, Điều 4 của Luật Chứng khoán, hoạt động  chứng khoán và thị trường chứng khoán bao gồm  chào bán, niêm yết, tự doanh, kinh doanh, đầu tư chứng khoán và cung cấp dịch vụ đầu tư, công bố thông tin, quản trị doanh nghiệp đại chúng và các hoạt động có quy định khác. trong luật này.Ngoài ra, đầu tư vào chứng khoán cũng nằm trong Điều 4 về việc mua, bán và nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư trên sàn giao dịch chứng khoán. Nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Theo Điều 5 Luật chứng khoán, thị trường chứng khoán được nhà nước tổ chức  theo các nguyên tắc sau:

tôn trọng quyền tài sản và các quyền khác đối với tài sản trong hoạt động  chứng khoán và thị trường có giá trị. Tự do kinh doanh, kinh doanh và cung cấp dịch vụ về tổ chức, cá nhân.

Công bằng, công khai, minh bạch.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.Chịu trách nhiệm với rủi ro của riêng bạn.

Đồng thời, để phát triển và quản lý thị trường chứng khoán, nhà nước đã  thực hiện các chủ trương sau đây tại Điều 6:

Nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong nước, các nhà đầu tư nước ngoài tham gia và kinh doanh trên thị trường để huy động vốn – và huy động các nguồn vốn  dài hạn để đầu tư phát triển.

Quản lý, giám sát nhằm đảm bảo  thị trường đầu tư chứng khoán hoạt động công bằng, công khai, minh bạch, an toàn và hiệu quả.hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của thị trường , phát triển nguồn nhân lực  ngành chứng khoán, tuyên truyền, phổ biến kiến ​​thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì vậy,  và thị trường ở Việt Nam  được pháp luật điều chỉnh và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.Những thiết bị cần thiết trước khi đầu tư vào cổ phiếu?

Hình 3: Để tham gia  thị trường,  nhà ần trang bị cho mình:

Vốn: Vốn tham lam là một trong những yếu tố cần thiết. Nhà cần chuẩn bị cho mình một số vốn nhất định,  số vốn đó phụ thuộc  nhiều vào số tài sản bạn  sở hữu, mức độ rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng.

Thiết bị: Một thiết bị thông minh như điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay là điều cần thiết. Chúng đảm bảo rằng nhà đầu tư chứng khoán có thể  giao dịch  kịp thời và cập nhật  thông tin  thị trường nhanh chóng hơn.Thông tin: Thông tin là một yếu tố cần thiết trong quá trình đầu tư. Ngày nay, nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin, nguồn thông tin  cho các nhà đầu tư là vô cùng rộng mở. Trước khi bắt đầu, các nhà đầu tư nên cập nhật cho mình những nguồn thông tin chính xác, đa chiều và chuyên sâu từ kinh nghiệm của những người đi trước hoặc các công ty có thông tin tài chính quan trọng.

Kiến thức về chứng khoán: Thị trường chứng khoán là một kênh đầu tư sinh lời. Tuy nhiên, lợi nhuận cao  luôn đi kèm với rủi ro.Vì vậy, việc trau dồi kiến ​​thức về các giá trị là vô cùng cần thiết. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: https://uydanh.vn/

Related Articles

Back to top button