Doanh nghiệp trong nước

Nhiệm Vụ Của Kế Toán Trường Mầm Non

Nghề nghiệp này tập trung vào việc chăm sóc và nuôi dạy  trẻ em từ  6 tuổi trở xuống. Đây là ngành học liên quan trực tiếp đến việc hình thành nhân cách của trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời. Chính vì lẽ đó, kế toán trường mầm non rất coi trọng việc tuyển chọn những con người thực sự ưu tú, có đầy đủ tài năng và phẩm cách, đặc biệt là có lòng yêu thương trẻ em.. Trong bài viết này, day-dreamachiever.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Kế toán trường mầm non có những nhiệm vụ gì?

Cung cấp thông tin và dữ liệu kế toán theo cách thức mà pháp luật yêu cầu.

Lưu giữ và lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách liên quan đến các vấn đề tài chính theo quy định của pháp luật.Giám sát, điều phối, hỗ trợ đào tạo và thúc đẩy đội ngũ kế toán của các đơn vị thuộc trường đại học.

kiểm toán, giám sát việc thu, chi tài chính, thu, chi và nghĩa vụ nộp tiền; kiểm tra việc quản lý, sử dụng của cải và nguồn tích lũy của cải; phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật  tài chính, kế toán

Phân tích thông tin, dữ liệu kế toán; Tư vấn và đề xuất  giải pháp phục vụ nhu cầu quản lý và các quyết định kinh tế – tài chính của đơn vị kế toán:

lập và thực hiện  kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Tham gia vào các cơ quan: bắt chước và khen ngợi, kiểm tra tài trợ, kiểm kê và thanh lý tài sản, ứng dụng, v.v. và các hoạt động tổ chức quần chúng trong trường đại học.

các kế toán trường mầm non

Hình 1: Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường giao.

Tổng hợp và xử lý thông tin, số liệu kế toán phù hợp với đối tượng và nội dung công việc kế toán, phù hợp với hệ thống và quy tắc kế toán.3. Công việc của kế toán trường  mầm non

xác minh, đối chiếu số liệu giữa các bộ phận nội bộ, tổng hợp chi tiết và tổng hợp số liệu

điều kiện kinh doanh phát sinh trong trường mầm non theo đúng quy định hiện hành.

Lập biên lai và hóa đơn thanh toán học phí, chi phí quản lý trường học, theo dõi và kiểm soát học phí.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và phù hợp với các báo cáo chi tiết hay không

Kiểm tra, theo dõi thu chi tài chính,  nghĩa vụ thu, chi, trả nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng của cải và nguồn tích lũy của cải; Xác định và ngăn chặn các hành vi vi phạm  luật  tài chính và kế toán

kế toán trường mầm non hiện nay

Hình 2: Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng  có yêu cầu

2. Hạch toán chi tiết các bộ phận chính của kế toán trường mầm non

Làm tốt trách nhiệm, làm tốt công việc  được giao. Kế toán nhà trường  phải ghi chi tiết các phần  sau:

2.1 Kế toán tiền, vật tư:

Hoàn thành nhiệm vụ phản ánh tốt di sản chung của nhà trường,  ghi chép  thu  chi vào sổ quốc gia được cấp phát. Liên tục kiểm tra tình hình tăng giảm của nguyên vật liệu, thường xuyên xử lý các quỹ đã nhận.

2.2. Kế toán tài sản:

Kế toán nhà trẻ không chỉ phải làm  kế toán tiền mặt, tài nguyên mà kế toán tài sản  là rất cần thiết, tức là hồ sơ công việc, ở tất cả các loại hình cơ sở, trường học, bệnh viện…có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi trong một năm hoặc trong một chu kỳ nhất định. Cần  theo dõi chặt chẽ tình hình khấu hao, nhượng bán, vận hành, cập nhật tài sản cố định, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, v.v.

2.3.Kế toán doanh thu:

Kế toán trưởng của trường mầm non phải ghi chép đầy đủ, rõ ràng và chính xác các khoản doanh thu như học phí, phí  xây dựng.

2.4. Báo cáo chi phí:

Đảm bảo tính chính xác và kịp thời của thông tin là nguyên tắc cơ bản nhất của kế toán. Trong đó, phải ghi rõ  các khoản chi trên sổ cái tổng hợp trường mầm non, việc thay đổi vật tư thiết bị của trường, các hoạt động giao hoa quả cho học sinh, các sự kiện của trường.Mọi thứ phải được đăng ký.

2.5. Biên chế và Bảo hiểm:

Hồ sơ đầy đủ về lương của  giáo viên, nhân viên bảo vệ, y tá … tại trường. Cung cấp bảo hiểm y tế, an sinh xã hội, vv Các đại lý và các dịch vụ bảo hiểm đã mua  cũng cần được ghi lại.Đây là nghiệp vụ tài khoản (tài khoản 334) bắt buộc phải trả cho người lao động. Vui lòng cung cấp các kết quả thực tế đạt được và xác minh sự tuân thủ của ban quản lý đối với các chuẩn mực và quy định kế toán.

kế toán trường mầm non

Hình 3: Đây là những việc mà kế toán trưởng trường mầm non cần phải làm để có thể làm tốt công việc của mình.

2.6. Quyết toán các nguồn tài trợ:

Quyết toán các nguồn tài trợ, ví dụ: B. quốc gia, hội cha mẹ học sinh.Nguồn kinh phí hoạt động, nguồn kinh phí dự án,… được kế toán trường mầm non ghi  đúng nội dung và giá  trị  kinh tế: tài chính. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button