Doanh nghiệp trong nước

Nội quy Công ty và Tên công ty hay

Nếu bạn có ý định thành lập doanh nghiệp hay công ty, thì cái tên công ty có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công ty. Đặt công ty tên hay để bao hàm tất cả các chính dọc ngành của công ty và tên Cách tạo ra một hiệu lực thương mại. Như vậy có thể gọi là công ty tốt, dễ dàng để khách hàng nhớ đến và phù hợp với luật doanh nghiệp Việt Nam?

1. Nội quy Công ty và Tên công ty hay

ĐÚNG TÊN CÔNG TY = Loại + Tên Cá nhân

Công ty cá nhân tên là tùy chọn để bảo đảm không lặp lại hoặc nhầm lẫn với công ty hiện có

Tên thứ nhất Tên bằng tiếng Việt a Công ty bao gồm hai bộ phận theo thứ tự sau:

a) Công ty định dạng: Công ty định dạng chỉ được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty trách nhiệm hữu hạn” đối với các phần của công ty cổ phần. in the field is the company old part, is write a “Aktiengesellschaft” or “CP-Gesellschaft”; được viết là “công ty” hoặc “công ty HD” trong danh sách hợp tác trường; được viết là “công ty tư nhân”, “công ty tư nhân” hoặc “công ty

tìm hiểu tên công ty hay

Hình 1: private company “đối với các công ty tư nhân;

b) Danh từ riêng: Danh từ riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, số và ký hiệu.

Công ty tên phải được hiển thị tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và điểm kinh doanh của công ty. Các giao dịch giấy tờ, tài liệu, ấn phẩm do công ty phát hành phải có công ty tên được in hoặc viết trên đó.

Căn cứ quy định tại Điều này và Điều 39, 40 và 42 của Luật này, Cơ quan đăng ký thương mại có quyền từ chối chấp nhận công ty tên đề nghị đăng ký.

Quy định tại Điều 38 của Đạo luật Công ty

tên công ty hay hiện nay

Hình 2: Cấm đặt tên cho các công ty và công ty

1.Chỉ định hoặc nhầm lẫn với tên của một công ty đã đăng ký theo Điều 42 của Đạo luật Công ty.

Use cơ quan chính quyền tên, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức chính tên, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội hội – nghề nghiệp để làm cho toàn bộ hoặc một công ty tên phần là tên riêng của bạn, trừ khi được cơ quan, thực hiện hoặc tổ chức đó chấp nhận.

Use from the language, left symbol with the transport history of, văn hóa, đạo đức, truyền thông cao đẹp của dân tộc.Điều 39 của Đạo luật Công ty

2. Pháp lệnh về doanh nghiệp tên giống hệt nhau và nhầm lẫn

Người thiết lập tập đoàn hoặc công ty không được đặt trùng lặp công ty tên hoặc nhầm lẫn với tên của công ty khác đã được đăng ký trong quốc gia cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp. Cannotation or the end of the last projected.

Các trường sau đây được coi là có thể nhầm lẫn với công ty tên đã đăng ký:

a) Các trường hợp được liệt kê tại 2 Điều 42 Luật Công ty, bao gồm:

tên tiếng Việt của công ty đăng ký giống như đăng ký của công ty được thành lập;

Sự tắt tên của công ty được hợp nhất giống với sự tắt tên của công ty được hợp nhất;

tên công ty hay

Hình 3: Tên tiếng nước ngoài của công ty nộp đơn giống với tên tiếng nước ngoài của công ty được thành lập;

Riêng tên của công ty xin đăng ký khác tên riêng của một công ty tương tự đã được đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ F, J, Z, W ngay sau thật tên của công ty đó;

>>>>>>>>> Xem thêm dịch vụ thành lập công ty giá rẻ, chuyên nghiệp, uy tín tại Uydanh.vn

Công ty chỉ định đúng là đã đăng ký khác chỉ với công việc đúng chỉ định đã đăng ký cùng một loại chỉ bởi các ký tự “và”, “.”, “+”, “-“, “_”

b) Chỉ hợp lệ của công ty giống với đúng tên của công ty đã đăng ký.3. Công ty tên bằng tiếng nước ngoài không được trùng lặp với công ty tên bằng tiếng nước ngoài của công ty đã đăng ký. Công ty viết tắt tên không được trùng lặp với các chữ cái đầu tiên của công ty đã đăng ký. Công việc chống trùng lặp điều khoản này được áp dụng trên toàn quốc, ngoại trừ công ty được giải thích hoặc công ty bị tuyên bố theo quyết định cuối cùng của tòa án.

4.Doanh nghiệp hoạt động theo đầu tư giấy phép, đầu tư chứng nhận giấy phép (còn gọi là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) trùng tên hoặc nhầm tên với doanh nghiệp đã đăng ký trong quốc gia cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp thì không phải đăng ký tên. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button