Doanh nghiệp nước ngoàiHỗ trợ chính phủHợp tác xã

Phân Tích Thị Trường Cung – Cầu

Cung – Cầu và giá cả  hàng hóa luôn là những vấn đề được các nhà kinh tế quan tâm hàng đầu khi xem xét các vấn đề kinh tế cơ bản. Giữa những điều này và giá cả hàng hóa có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Khi giá hàng hóa tăng, lượng cung tăng và lượng cầu giảm. Ngoài ra, chúng còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác ngoài giá cả. Để hiểu  rõ hơn về mối liên hệ này, em xin phân tích đề tài: “Phân tích những điều này và giá cả thị trường của một  hàng hóa tiêu dùng trên thực tế trong một  thời kỳ nhất định” Trong bài viết này, stephieann.net sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1.Cơ sở lý luận về cung – cầu và giá cả thị trường

1.1. cây cung là gì

Cung là một biểu hiện của số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người bán  sẵn sàng bán ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian (tất cả những điều khác không đổi) và lượng cung đang tăng lên (tất cả những thứ khác đều bằng nhau). Chào hàng bao gồm chào hàng thị trường và chào hàng riêng lẻ, chào hàng thị trường là chào hàng của toàn bộ thị trường và ngang bằng với chào hàng riêng lẻ tổng hợp.Ngoài giá cả  hàng hoá, cung chịu ảnh hưởng của các yếu tố: công nghệ, giá cả các yếu tố sản xuất,  kỳ vọng, sự điều tiết của nhà nước …

1.2. Cầu là gì?

Hình 1: Cầu đối với hàng hóa hoặc dịch vụ là cung – cầu số lượng  hàng hóa hoặc dịch vụ đó mà người tiêu dùng sẵn sàng mua trong một khoảng thời gian nhất định với các mức giá khác nhau.

Quy luật cầu: Nếu giá của một hàng hóa tăng lên (tất cả các mặt hàng khác đều bằng nhau), thì lượng cầu của hàng hóa đó sẽ giảm xuống.Cầu bao gồm nhu cầu cá nhân và nhu cầu thị trường. Cầu thị trường là nhu cầu của tất cả mọi người trên thị trường và là tổng thể các nhu cầu của từng cá nhân (ở từng mức giá), trên thị trường ngoài giá cả của hàng hóa còn có  nhiều yếu tố chi phối cầu yếu tố. các yếu tố sau: thu nhập, sở thích của người tiêu dùng, giá cả của  hàng hoá liên quan (sản phẩm thay thế và  bổ sung),  kỳ vọng, dân số …

1.3. Giá cả thị trường:

Trạng thái cân bằng thị trường là  trạng thái mà giá cả và khối lượng giao dịch trên thị trường có thể tự ổn định mà không phải chịu bất kỳ áp lực  thay đổi nào.Nó cũng là điều kiện tạo ra  sự thoả mãn chung của người mua và người bán. Ở mức giá cân bằng, số lượng hàng hóa mà  người bán cung – cầu sẵn sàng giao bằng hoặc bằng số lượng người mua sẵn sàng mua.

Hình 2: Trong thị trường  cạnh tranh với nhiều người mua và người bán, đồng thời không có sự can thiệp của chính phủ, giá cả thị trường sẽ có xu hướng tiệm cận mức giá cân bằng, mức giá mà  lượng cầu bằng  lượng cung.

1.4.Mối quan hệ giữa cung, cầu và giá cả thị trường:

Trên thị trường ngày nay có mối quan hệ chặt chẽ giữa cung – cầu và giá cả  quyết định và ảnh hưởng lẫn nhau. Bởi vì sự tăng hoặc giảm giá  của một  hàng hóa cụ thể là sự tách biệt giữa giá cả với giá trị của hàng hóa đó. Nó kích thích hoặc hạn chế nhu cầu  thanh khoản đối với hàng hóa này hay mặt hàng  khác. Điều này dẫn đến lượng cầu hàng hoá thay đổi, kéo theo sự thay đổi trong quan hệ cung cầu.

2. Phân tích cung cầu và giá cả thị trường của hành hoa tiêu thụ cung – cầu

Ta có bảng  cung  cầu về số lượng bó hoa trong  một năm như sau:

Giá (tính bằng nghìn đồng / dòng) – cung (nghìn dòng) – Cầu (nghìn dòng)

100 50 250

300 100 200

500 150 150

700 200 100

900 250 50 7

2.1 Phân tích nhu cầu về hoa 9 Một hàng hóa có thể là được thể hiện theo nhiều cách khác nhau: đồ thị cầu, hàm cầu, đồ thị… Tuy nhiên, tất cả các phương án trước đây đều thể hiện mối quan hệ giữa giá  thị trường và giá của lượng cầu theo  quy luật cầu.

Theo quy ước, trục tung thể hiện giá cả và trục hoành thể hiện lượng cầu của ngành trên thị trường. Đồ thị nhu cầu cung – cầu ở trên rõ ràng là một đường thẳng.Đường cầu, tất cả những thứ khác bằng nhau, cho thấy mối quan hệ nghịch đảo giữa giá  và lượng cầu của ngành. Đây là một đường cầu điển hình: Đường cầu dốc sang phải. Phương trình cầu: Nếu đường cầu là một đường thẳng thì phương trình cầu có dạng  QD = a + bP trong đó a là hằng số, bandlt; 0. Vậy phương trình cầu của ngành là:

QD = 225 + 0,25P

Hình 3: Hàm cầu xác định mối quan hệ định lượng giữa số lượng hàng hóa mà người tiêu dùng sẵn sàng mua và  giá của chính họ.

Hàng hóa này được thể hiện một cách đơn giản và tổng quát: Với một mức giá nhất định, chúng ta biết số lượng  hàng hóa cung – cầu mà người tiêu dùng muốn.Ví dụ, nếu giá 300.000 đồng thì lượng cầu của bó hoa là 200 bó, nếu giá tăng lên 500. đồng / gói thì lượng cầu giảm xuống còn 150 bó. Ngược lại, nếu giá bó hoa giảm xuống 100.000 đồng / bó thì lượng cầu  hoa tăng lên  250 bó  trong một  thời kỳ nhất định. Lượng cầu thay đổi  theo giá thị trường  hoàn toàn phù hợp với quy luật cầu, trong khi các yếu tố khác  không đổi. Tuy nhiên, trên thị trường thực, yếu tố khác ảnh hưởng đến lượng cầu của một hàng hóa, nhưng không ảnh hưởng đến giá  của hàng hóa đó. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: https://uydanh.vn/

Related Articles

Back to top button