Doanh nghiệp trong nước

Quy định chung về Kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là gì? Quy định pháp luật nào áp dụng cho giao dịch có điều kiện?  Điều này thật sự quá cần thiết hiện nay. 

1. Quy định chung về Kinh doanh có điều kiện

Kinh doanh có điều kiện là hoạt động kinh doanh mà  hoạt động đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại đó phải đáp ứng các điều kiện. Vì mục tiêu quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe  cộng đồng.

Danh mục ngành, nghề đầu tư phát triển kinh tế từ việc học tập được quy định tại Phụ lục 4  Luật Đầu tư 2014.Các điều kiện, điều khoản đối với các ngành, nghề nói trên được quy định trong các luật, pháp lệnh và nghị định. Và nó được quy định trong các điều ước quốc tế mà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết. Bộ, cơ quan ngang bộ, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không  ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

mục tiêu kinh doanh có điều kiện

Hình 1: Các điều kiện đầu tư kinh doanh cần được quy định phù hợp với các mục tiêu đã xác lập.

Và phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan.Tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ cho nhà đầu tư.

Ngành, nghề đầu tư phát triển kinh tế từ việc học tập, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện  phải được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Chính phủ quy định  việc xuất bản và kiểm soát các điều khoản và điều kiện.

Điều kiện  kinh doanh ngành, nghề phát triển kinh tế từ việc học tập

Điều kiện kinh doanh quan trọng là  yêu cầu của Cơ quan Năng lượng Nhà nước mà doanh nghiệp phải  hoặc phải đáp ứng, được thể hiện cụ thể trên giấy phép kinh doanh (mã số doanh nghiệp), giấy ủy quyền kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ bảo hiểm bồi thường nghề nghiệp, các yêu cầu về vốn theo luật định hoặc các yêu cầu khác.

kinh doanh có điều kiện hiện nay

Hình 2: Điều khoản Giấy phép Kinh doanh

Giấy phép kinh doanh đôi khi  được gọi là “giấy phép con”.Nó được hiểu là một loại văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho phép một công ty hoặc tổ chức thương mại tham gia vào một hoặc nhiều hoạt động thương mại trong một số lĩnh vực.

Giấy phép kinh doanh là  giấy  thông hành giúp các cá nhân,  tổ chức kinh doanh được hoạt động  hợp pháp. Các công ty cần những giấy phép này nếu họ đang hoạt động trong các lĩnh vực thuộc “Danh mục ngành và ngành có điều kiện” theo quy định của Đạo luật đầu tư.

Giấy phép kinh doanh còn được sử dụng như một hình thức hạn chế kinh doanh đối với những ngành, nghề, lĩnh vực cụ thể.

Các lĩnh vực quản lý của chính phủ quy định nhiều loại giấy phép là: công nghiệp và thương mại, giao thông vận tải, nông nghiệp, thông tin và truyền thông.

2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

Nói chung, đây là những điều kiện liên quan đến cơ sở vật chất hoặc con người trong cơ sở. Nếu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các yêu cầu này thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép kinh doanh.

Sau khi nhận được  giấy chứng nhận cấp phép thương mại, một đơn vị thương mại có thể hoạt động trong  lĩnh vực thương mại này.Điều kiện để có Chứng chỉ hành nghề

Chứng chỉ hành nghề là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan chuyên môn được Chính phủ phê duyệt cấp cho người có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực của ngành, nghề cụ thể.

kinh doanh có điều kiện

Hình 3: Đối với những ngành nghề có điều kiện này, công ty phải có người hành nghề  có chứng chỉ hành nghề.

Ví dụ:

– Yêu cầu giám đốc công ty hoặc giám đốc chi nhánh thương mại phải có chứng từ hành nghề: giám đốc công ty. Hoặc người quản lý trang trại phải có chứng chỉ hành nghề.

– Yêu cầu giám đốc và những người khác  chứng chỉ hành nghề: Giám đốc công ty.Và ít nhất một nhân viên sự nghiệp theo quy định của pháp luật chuyên về công ty phải có chứng chỉ hành nghề.

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ thành lập công ty giá rẻ, chuyên nghiệp, uy tín tại Uydanh.vn

– Đối với các công ty tham gia vào các ngành nghề mà pháp luật không yêu cầu giám đốc quản lý hoặc người quản lý của cơ sở thương mại phải có chứng chỉ hành nghề. Ít nhất một cán bộ sự nghiệp theo luật định của công ty phải có bằng chứng  hành nghề.

Yêu cầu về vốn theo luật định

Các yêu cầu về vốn theo luật định thường được đặt ra cho các ngành và lĩnh vực đòi hỏi mức độ trách nhiệm tài sản cao từ các công ty hoặc ngành đòi hỏi đầu tư lớn.

Chẳng hạn, Luật Kinh doanh bất động sản quy định công ty kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định là 20 tỷ đồng.Doanh nghiệp phải có vốn đăng ký 20 tỷ đồng để hoạt động trong lĩnh vực này. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button