Doanh nghiệp trong nước

Quy định ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đầu tư và kinh doanh có liên quan là ngành kinh doanh, nghề làm mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng các điều kiện cụ thể: quốc phòng, an ninh, xã hội, An ninh nhân dân trật tự, đạo đức con người xã hội, sức khỏe cá nhân và cộng đồng.

1. Quy định ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Danh mục các loại ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục IV  Luật Đầu tư kinh doanh năm 2020.

Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định trong luật, nghị định, nghị quyết của Quốc hội, quy định, nghị quyết của Ủy ban thường vụ của Quốc hội, nghị định cần thiết của Chính phủ và điều ước quốc tế do nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết. Bộ, cơ quan ngang bộ, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp,

tìm hiểu ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Hình 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân  khác không được  quy định  điều kiện đầu tư đối với doanh nghiệp.

Điều kiện đầu tư thương mại phải được quy định phù hợp với các lý do nói rõ tại câu 1 và câu 7 của Luật Đầu tư 2020 và đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ.Ngành, nghề đầu tư thương mại có điều kiện và điều kiện đầu tư thương mại đối với ngành, nghề kinh doanh này phải được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký kinh doanh.

2. Nội dung quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh

Nội dung quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh phải có các nội dung sau:

Đối tượng và phạm vi  điều kiện đầu tư kinh doanh;

Hình thức áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh;

ngành nghề kinh doanh có điều kiện hiện nay

Hình 2: Nội dung điều kiện đầu tư hoạt động;

lập hồ sơ, trình tự và thủ tục hành chính để tuân thủ các điều kiện đầu tư của doanh nghiệp (nếu có);

Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan có trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính về điều kiện đầu tư đối với doanh nghiệp;

Thời hạn  hiệu lực của giấy phép,  chứng chỉ, chứng chỉ hoặc sự chứng thực hoặc phê duyệt khác (nếu có).

hình thức  điều kiện đầu tư kinh doanh

điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng như sau:

giấy phép; Chứng chỉ;

 chứng  chỉ;

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ thành lập công ty giá rẻ, chuyên nghiệp, uy tín tại Uydanh.vn

Văn bản xác nhận, chấp thuận;

Các yêu cầu khác mà cá nhân và tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện giao dịch đầu tư  mà không cần phải có văn bản xác nhận  của cơ quan có thẩm quyền.

ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Hình 3: Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Theo quy định tại Phụ lục IV  Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện  chỉ  gồm 227 ngành  (trước ngày 01/01/2021). Đây là 243 hoạt động kinh tế theo quy định của Luật đầu tư năm 2014), cụ thể như sau:

sản xuất tem

2 buôn bán công cụ phụ trợ (kể cả sửa chữa)

3 buôn bán pháo hoa, trừ pháo hoa

4 buôn bán thiết bị và phần mềm ngụy trang  để ghi âm, ghi hình, phát hiện

5 Buôn bán vũ khí bắn súng  sơn

6 Kinh doanh vũ khí trang bị cho lực lượng vũ trang, vũ khí, khí tài, trang  bị, kỹ thuật, vũ khí, phương tiện  quân sự, công an chuyên dùng; Linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư tiêu hao và  thiết bị đặc biệt, công nghệ chuyên dùng để sản xuất kinh doanh

7 kinh doanh dịch vụ ký gửi

8 kinh doanh dịch vụ xoa bóp

9 kinh doanh máy phát tín hiệu phương tiện được  ưu tiên

10 kinh doanh dịch vụ bảo vệ

11 kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

12 hành nghề luật sư

13 hành nghề công chứng

14 hành nghề giám định tư pháp trong  lĩnh vực tài chính, chính phủ, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền

15 hành nghề đấu giá bất động sản

16 hành nghề thừa phát lại

17 Quản lý, thanh lý tài sản của công ty, hợp tác xã trong thời gian phá sản

18 Kinh doanh dịch vụ kế toán

19 Kinh doanh dịch vụ kiểm toán

20 Kinh doanh chứng từ thuế

21 Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục hải quan

22 Kinh doanh hàng miễn thuế

23 Kinh doanh kho ngoại quan , điểm thu gom hàng lẻ

24 Thương mại làm thủ tục hải quan, điểm thu gom và kiểm soát hải quan

25 Thương mại chứng khoán

26 Thương mại có đăng ký, lưu trữ, bù trừ và thanh toán chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Tổ chức thương mại chứng khoán niêm yết và các hoạt động khác Chứng khoán

27 Kinh doanh bảo hiểm

28 Kinh doanh tái bảo hiểm

29 Hoạt động môi giới và phụ trợ bảo hiểm

30 Hòa giải bảo hiểm

31 Định giá kinh doanh

32 Kinh doanh xổ số

33 Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng  cho người nước ngoài

34 Kinh doanh dịch vụ thẩm định tín dụng 9 87 35 Kinh doanh sòng bạc

Nếu quý doanh nghiệp có nhu cầu khởi nghiệp kinh doanh các ngành nghề tiềm ẩn, vui lòng liên hệ công ty luật Việt Nam để được hỗ trợ tốt. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button