Doanh nghiệp nước ngoàiDoanh nghiệp trong nướcHợp tác xã

Tài Chính Xanh Trong Hệ Thống Ngân Hàng

Tài chính xanh là  hỗ trợ  tài chính cho tăng trưởng xanh thông qua việc  giảm đáng kể lượng phát thải  và ô nhiễm khí nhà kính. Trong bài viết này, stephieann.net sẽ thông tin đến bạn nội dung trên. 

1. Khái niệm tài chính xanh

Tài chính Xanh nhằm phát triển khu vực tài chính vì mục tiêu chung là phát triển bền vững. Không có khái niệm thống nhất về chúng, nhưng về cơ bản về chúng được hiểu như sau:

Tài chính xanh là sự đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ tài chính do các tổ chức tài chính cung cấp cho sự phát triển bền vững của đất nước (UNEP, 2016).

Hình 1: Tài chính xanh là hỗ trợ tài chính cho tăng trưởng xanh thông qua việc giảm đáng kể phát thải và ô nhiễm khí nhà kính (Chowdhury và cộng sự, 2013).Nội dung

Tài chính xanh là nguyên lí của tín dụng xanh, bao gồm các biện pháp quản lí trong đó yêu cầu các ngân hàng thương mại và các định chế tài chính khác thực hiện các nghiên cứu và phát triển để tạo ra các sản phẩm đối phó với tình trạng ô nhiễm môi trường, bảo vệ và khôi phục môi trường sinh thái.

Tài chính xanh khuyến khích phát triển và sử dụng các nguồn năng lượng mới, sản xuất các sản phẩm xanh, sản xuất nông nghiệp sinh thái thông qua cho vay ưu đãi lãi suất đối với các doanh nghiệp; đồng thời giới hạn các dự án mới của các doanh nghiệp gây ô nhiễm cùng với việc áp dụng lãi suất cao (Xu, 2013).

2. Xây dựng tài chính xanh trong hệ thống ngân hàng

Các yếu tố cơ bản của tài chính xanh trong lĩnh vực ngân hàng bao gồm hoạt động cho vay dựa trên thị trường hay các hoạt động kinh doanh đầu tư, bao gồm nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ, tài trợ dự án, quản trị tài sản, những khoản cho vay và đầu tư tài chính gắn với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Trong hoạt động của hệ thống ngân hàng, tài chính xanh không chỉ là việc các ngân hàng giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường trong hoạt động của chính mình mà bao gồm cả việc đảm bảo rằng hoạt động tài trợ của mình phải dành cho các doanh nghiệp xanh và các công nghệ xanh.

Các ngân hàng phải phát triển các sản phẩm tài chính xanh và thị trường xanh hướng tới tăng trưởng kinh tế cácbon thấp.Các chính sách phát triển tài chính xanh được liên kết với các thỏa thuận và hợp đồng bảo vệ môi trường trong các ngân hàng quốc tế, khu vực, quốc gia và cá nhân.

Hình 2: Xây dựng hệ thống ngân hàng

Xin lưu ý rằng việc tìm kiếm các chính sách phát triển phù hợp với các hiệp định và hiệp ước quốc tế về bảo vệ môi trường là không bắt buộc. Tuy nhiên, các quốc gia đều có động cơ theo đuổi điều này vì phát triển bền vững là mục tiêu mà các quốc gia đang phấn đấu.

3. Sản phẩm tài chính xanh trong hệ thống ngân hàng

Tài khoản tiết kiệm: Khách hàng tham gia chiến dịch xanh, không sử dụng chứng từ giấy, rút ​​lợi nhuận đóng góp cho tổ chức gắn với tăng trưởng xanh. Thẻ Tín Dụng: Khách hàng được hưởng các ưu đãi như chiết khấu và tích lũy điểm cho những chủ thẻ thực hiện các hoạt động thân thiện với môi trường.Quỹ: Khách hàng tìm kiếm lợi tức cố định và bảo vệ môi trường bằng cách đầu tư vào các công ty xanh hoặc các công ty tham gia vào các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính. Bảo hiểm: Khách hàng mua bảo hiểm xe đạp và được giảm phí bảo hiểm cho các hoạt động xanh.

Khoản vay Cá nhân: Dành cho các cá nhân mua các sản phẩm thân thiện với môi trường như xe đạp, phương tiện giao thông giảm tiêu thụ CO2.

Hình 3: Các sản phẩm tài chính xanh cho các công ty

Cho vay chung: Các ngân hàng tư nhân cung cấp các khoản vay cho các công ty và nhà máy sản xuất các sản phẩm xanh.

Các khoản cho vay công: Bao gồm các khoản cho vay để tài trợ cho việc lắp đặt các máy phát điện mặt trời, phổ biến năng lượng tái tạo và hợp lý hóa việc sử dụng năng lượng.Bảo lãnh công khai: Bảo lãnh cho một khoản vay cụ thể để tài trợ cho các công nghệ xanh, sản phẩm xanh và các công ty xanh. Bảo lãnh này cho phép các công ty  vay vốn từ ngân hàng khi không có đủ tài sản thế chấp.

Quỹ đại chúng: Là sự kết hợp của các nhà đầu tư tư nhân và các nhà đầu tư đại chúng để đầu tư vào các công ty xanh.

Vì các ngành công nghiệp xanh có rủi ro cao và lợi tức cao, nên quỹ này được coi là phù hợp với các ngành công nghiệp hơn là các khoản vay truyền thống.

Public Insurance: Sản phẩm bảo hiểm nhằm loại bỏ rủi ro tín dụng và xuất khẩu của các công ty xanh. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: https://uydanh.vn/

Related Articles

Back to top button