Thành Lập Công Ty Đầu Tư Tài Chính

Điều đó giúp cho Quý vị triển khai kinh doanh hiệu quả nhưng vẫn luôn cần một đơn vị hỗ trợ rà soát quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh và cách phòng tránh các sai phạm pháp lý. Tại Luật Trí Nam chúng tôi dịch vụ thành lập công ty cổ phần được báo giá như thành lập công ty TNHH cả về thời gian và chi phí trọn gói. Với xu hướng chuyển đổi hoạt động sang cấp tín dụng tiêu dùng, thực tế hiện nay và trong tương lai sẽ có nhiều ngân hàng thương mại có nhu cầu thành lập công ty con trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng.

Ông Nguyễn Thanh Phúc là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh lực Luật và kế toán tại Việt Nam, người sáng lập thương hiệu Luật và kế toán Việt Mỹ đã nhượng quyền thương hiệu thành công hơn 30 chi nhánh toàn quốc. Việt Mỹ là thương hiệu duy nhất của Việt Nam đủ uy tín để nhượng quyền và thành công trong lĩnh vực Luật và Kế toán. Phí soạn thảo, hoàn thiện hoàn toàn hồ sơ đăng ký thành lập công ty. Giấy ủy quyền cho Luật Hùng Sơn thực hiện đăng ký thành lập công ty CP. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Giải đáp, tư vấn những quy định pháp luật liên quan đến pháp luật đầu tư ra nước ngoài, pháp luật doanh nghiệp.

Những thông tin này chính là cơ sở để lựa chọn chính xác mô hình doanh nghiệp, các loại hồ sơ cần chuẩn bị, cách quản lý và phòng ngừa các rủi ro trong kinh doanh trong suốt thời gian hoạt động về sau. Các giấy tờ theo từng điều kiện của loại hình doanh nghiệp, ngành nghề đăng ký kinh doanh sẽ được tư vấn Luật Đại Nam hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ .. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp phải từ đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập doanh nghiệp (theo quy định tại Khoản 2 Điều 17, Luật Doanh nghiệp 2020). Trong ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ. Đối với tổ chức là doanh nghiệp Việt Nam (trừ ngân hàng thương mại) cần đảm bảo các điều kiện về vốn sở hữu tối thiểu là 500 tỷ đồng, tổng tài sản tối thiểu là 1000 tỷ đồng trong 03 năm tài chính liền kề trước ngày nộp hồ sơ. Một trong những điều kiện để doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh (điểm a khoản 1 Điều 28 Luật Doanh nghiệp).

thành lập công ty tài chính

Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế và Mã số Hải quan cho Doanh nghiệp. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về Thuế, bảo hiểm xã hội theo quy định đến ngày nộp hồ sơ. Uộc sở hữu của ngân hàng thương mại hoặc thuộc sở hữu của doanh nghiệp.

Comments are closed.