Chính sách người dân

Thực trạng thực hiện các giảm thiểu gia tăng dân số

Để giảm thiểu dân số cần phải có các chính sách dân số. Việt Nam cũng đã đề ra nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu gia tăng dân số. Trong bài này sẽ phân tích đến bạn. cụ thể:

1. Sự suy giảm tỷ lệ gia tăng dân số

CSDS đã tồn tại ở Việt Nam từ những năm 1960. Chính sách này  khuyến khích các cá nhân và tập thể, chính quyền và các tổ chức hành chính thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ, bằng cả hiện vật và các hình thức khen thưởng khác, đồng thời tạo cơ hội để xử lý các vi phạm của các tổ chức và cá nhân không thực hiện  tốt công việc bằng việc nộp phạt và trừ điểm thi đua để đánh giá kết quả thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh tế – xã hội của đơn vị. Do đó, tốc độ tăng dân số  bình quân hàng năm  giảm từ 1,7% thời kỳ 1989-1999 xuống còn 1,2% / năm thời kỳ 1999 – 2009. Sau 10 năm (2009-2019), gia tăng dân số Việt Nam tăng  10,4 triệu. Mọi người. Tốc độ tăng dân số bình quân 1,14% / năm, giảm nhẹ so với thời kỳ 1989-2009, tăng khoảng 1,18 triệu người /năm.Tổng tỷ suất sinh (TER) (số con  bình quân trên một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) cũng  giảm  từ 6,4 con trên một phụ nữ giai đoạn 1960-1954 xuống  2,1 con vào năm 2019, đạt mức sinh thay thế. Tuy nhiên, mức sinh ở nước ta không đồng đều giữa các vùng.

Hình 1: Sự suy giảm tỷ lệ 

Theo thống kê, khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long có mức sinh thấp hơn nhiều so với mức sinh thay thế (dưới 1,6 con), một số tỉnh cũng ở mức sinh rất thấp như B. Thành phố Hồ Chí Minh. HCM (1,36 em). Đồng Tháp (1,34 con), Bà Rịa – Vũng Tàu (1,37 con), Hậu Giang (1,53 con) 2… Tổng mức sinh của các tỉnh này hiện bằng của Hàn Quốc và Singapore: đã có hướng dẫn của các nước. mục đích là hỗ trợ phụ nữ có con do thiếu  nhân lực và dân số già nhanh.Nếu như Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long có mức sinh thấp (thậm chí rất thấp) thì mức sinh ở các tỉnh miền núi phía Bắc lại khá cao. Nhiều tỉnh như: Hà Giang, Lai Châu, Hà Tĩnh, Đắk Lắk … mức sinh  trên dưới 3 con. Thậm chí, có nơi có người  sinh tới 6 – 7 người con. Vì vậy, ở các tỉnh này, muốn giảm TFR  từ 3  xuống 2,1  là một chặng đường  dài, gian nan. Vì vậy, stephieann-01 cho rằng để duy trì mức sinh phù hợp trong giai đoạn hiện nay là giải pháp hữu hiệu nhất  giúp chúng ta đạt được quy mô và cơ cấu dân số hài hòa nhất để phát triển bền vững  đất nước.

2. Dịch vụ kế hoạch hóa gia đình giảm gia tăng dân số

Để thực hiện kế hoạch hóa gia đình hiệu quả: Kế hoạch hóa gia đình, chính phủ đã thực hiện “chương trình tài trợ cho các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình lâu dài  và vĩnh viễn” để cải thiện  sức khỏe sinh sản của sức khỏe sinh sản.Từ năm 1965 đến năm 1969, khi hết  tuổi sinh đẻ, trung bình mỗi phụ nữ có  7 con, hiện nay mô hình “Gia đình 2 con” đang ngày càng có cơ sở. Mục tiêu mà chương trình kế hoạch hóa gia đình theo đuổi trong nửa thế kỷ  đã đạt được một cách nhất quán. Để ghi nhận thành công này,  Liên hợp quốc đã trao tặng Giải thưởng Dân số cho Việt Nam vào năm 1993.

hội đồng quản trị

Hình 2: Kế hoạch hóa gia đình

3. Vấn đề già hóa dân số

Mặc dù đã có những thành tựu trong kiểm soát dân số, đặc biệt là kiểm soát gia tăng dân số tự nhiên. Tuy nhiên, vấn đề già hóa dân số vẫn là một bài toán khó  đối với Việt Nam  cả hiện tại và tương lai gần.Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là 73,6 tuổi, trong đó tuổi thọ của nam  là 71 tuổi và của nữ là tuổi, tức là 76,3 tuổi. Từ năm 1989 đến nay, tuổi thọ trung bình của Việt Nam tăng đều, từ 65,2 tuổi năm 1989 lên 73,6 tuổi năm 2019. Chênh lệch  tuổi thọ  nam  nữ  hầu như không thay đổi ở hai cuộc tổng điều tra gần đây, duy trì ở mức khoảng 5, 4 năm.

Hình 3: Vấn đề già hóa dân số

Năm 1960, tuổi thọ trung bình  của dân số thế giới là 48,0 tuổi và của dân số Việt Nam là 40,0 tuổi, ít hơn 8 năm so với tuổi thọ trung bình  của thế giới là tuổi khi tính theo mức tăng của tuổi thọ trung bình. Với độ tuổi trung bình  là 0,1 tuổi / năm, sẽ mất khoảng 80 năm để tuổi thọ trung bình  của Việt Nam đạt mức trung bình của thế giới.

Chính sách dân số luôn gắn liền với phát triển tài chính. Để nhận được tư vấn tài chính từ doanh nghiệp. Bạn có thể tham khảo website: https://uydanh.vn/

Related Articles

Back to top button