Doanh nghiệp nước ngoài

Tổng Quan Về Công Ty Liên Doanh Với Nước Ngoài

Hiện nay có rất nhiều đơn vị, công ty trong nước có kế hoạch thành lập công ty liên doanh, liên kết với các đối tác, công ty trong và ngoài nước. Để làm được điều này, các công ty phải biết và nắm vững các khái niệm và đặc điểm của  liên doanh và liên doanh  theo luật hiện hành. Hãy cùng stephieann-01 tìm hiểu về chúng nhé!

1. Công ty liên doanh là gì ?

Công ty liên doanh là công ty được thành lập tại Việt Nam bởi hai hoặc nhiều bên cùng làm việc trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc thỏa thuận được ký giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước ngoài hoặc các công ty mà họ hợp tác với các công ty nước ngoài. . với các công ty Việt Nam hoặc  liên doanh  với các nhà đầu tư nước ngoài hợp tác trên cơ sở hợp đồng liên doanh.

Hình 1: Khái niệm định nghĩa

– Trong công ty liên doanh được hình thành  dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, mỗi bên  chịu trách nhiệm bằng số vốn cam kết góp vào vốn pháp định của công ty.

– Liên doanh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư.

– Vốn pháp định của  liên doanh: Vốn pháp định ít nhất phải bằng 30% vốn đầu tư.

+ Đối với dự án xây dựng  kết cấu hạ tầng, dự án đầu tư vào địa bàn khuyến khích đầu tư, dự án trồng rừng, dự án quy  mô lớn tỷ lệ này có thể nhỏ hơn nhưng không dưới 20% vốn đầu tư và phải được cơ quan chấp thuận đầu tư chấp thuận.

+ Tỷ lệ vốn góp  của các bên tham gia liên doanh trên cơ sở thoả thuận nhưng không được thấp hơn 30% vốn pháp định của  liên doanh

– Về tổ chức hoạt động của  liên doanh Kinh doanh: có sự  hợp tác, rót vốn đầu tư sản xuất kinh doanh của  nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam. Mức độ tham gia điều hành công ty, tỷ lệ lợi nhuận được hưởng, cũng như rủi ro mà mỗi phần phải gánh chịu dựa trên tỷ lệ góp vốn của các bên.

2. Đặc điểm của công ty liên doanh

Về  hình thức: Công ty liên doanh được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Mỗi bên tham gia liên doanh chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào vốn pháp định. Công ty liên doanh có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư. (Để xin giấy phép đầu tư, vui lòng tham khảo bài viết Dịch vụ xin giấy phép đầu tư trên website https://uydanh.vn/

Đặc điểm nổi bật của hình thức liên doanh là  hợp tác giữa nhà đầu tư nước ngoài và  nhà đầu tư Việt Nam để góp vốn sản xuất và đầu tư. Tỷ lệ góp vốn của mỗi bên xác định  mức độ tham gia điều hành công ty, tỷ lệ lợi nhuận sẽ được hưởng và những rủi ro mà mỗi bộ phận phải gánh chịu.

Hình 2: Đặc điểm và hình thức

Về vốn: Vốn pháp định của  liên doanh ít nhất phải bằng 30% vốn đầu tư. Đối với  dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng, dự án đầu tư tại khu xúc tiến đầu tư, dự án cây xanh, dự án trồng rừng, dự án quy  mô lớn tỷ lệ này có thể nhỏ hơn nhưng không thấp hơn 20% vốn đầu tư và phải được chấp thuận đầu tư. chính quyền.Tỷ lệ góp vốn của phần nước ngoài hoặc các bộ phận của liên doanh  do các bên tham gia liên doanh thỏa thuận nhưng không được thấp hơn 30% vốn pháp định của  liên doanh. Căn cứ vào lĩnh vực kinh doanh, công nghệ, thị trường, hiệu quả kinh doanh và  lợi ích kinh tế – xã hội khác của dự án, Cơ quan cấp  phép đầu tư có thể xem xét cho phép  liên doanh nước ngoài  tỷ lệ góp vốn dưới % nhưng không thấp hơn 20%. vốn pháp định. Nhìn chung, hình thức công ty mang lại nhiều thuận lợi  cho cả nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam.

Đối với các nhà đầu tư Việt Nam, khi tham gia  liên doanh, các nhà đầu tư Việt Nam được tiếp cận với công nghệ hiện đại, phong cách và trình độ quản lý kinh tế tiên tiến bên cạnh việc phân chia lợi nhuận theo phần vốn góp. Lợi thế cho bên nước ngoài là  khả năng thành công được đảm bảo vì môi trường kinh doanh và pháp lý hoàn toàn không được biết đến. Nếu không có bên Việt Nam, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Hình 3: Nhược điểm của công ty

Mặt khác: Hình thức  công ty liên doanh còn có nhược điểm là giữa các bên có sự ràng buộc chặt chẽ về tính cách pháp lý chung, hoàn toàn khác nhau không chỉ về ngôn ngữ, mà còn về truyền thống, phong tục, tập quán, phong cách kinh doanh, để rồi có thể nảy sinh những mâu thuẫn không dễ  giải quyết.

Có thể thấy, công ty liên doanh là hình thức khá phổ biến ở nước ta hiện nay. vì vậy tìm hiểu về chúng sẽ giúp các công ty có đa dạng mục tiêu phát triển.

Related Articles

Back to top button