Doanh nghiệp trong nướcHỗ trợ chính phủ

Vai trò của cơ cấu kinh tế nhiều thành phần

Đặc điểm cơ bản và phổ biến nhất của thời kỳ quá độ là sự tồn tại của nền kinh tế nhiều thành phần và xã hội nhiều giai cấp. Vậy nền tài chính nhiều thành phần là gì đang là câu hỏi được nhiều bạn đọc quan tâm. Trong bài viết này, day-dreamachiever.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này.

1. Nền kinh tế nhiều thành phần là gì?

Hiện nay, theo giáo trình Mác – Lênin về kinh tế chính trị, có cách hiểu về  kinh tế nhiều thành phần  như sau: “Thành phần kinh tế là thành phần kinh tế, bản chất của các mối quan hệ kinh tế dựa trên mô hình tính chất xác định  tư liệu sản xuất.Các thành phần kinh tế tồn tại dưới những hình thức tổ chức kinh tế đặc thù, trong đó quan hệ sản xuất thống trị (trong đó quan hệ tài sản là cốt lõi) quyết định từng thành phần kinh tế. Ngoài ra, có thể thấy các thành phần kinh tế không tồn tại biệt lập mà có mối liên hệ chặt chẽ và ảnh hưởng lẫn nhau để tạo thành một cơ cấu kinh tế thống  nhất và bao gồm nhiều thành phần kinh tế.

Cơ cấu tài chính đa thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tổng thể các thành phần kinh tế cùng tồn tại trong môi trường hợp tác và cạnh tranh. Trong mỗi thành phần kinh tế có các hình thức tổ chức kinh tế với quy mô và trình độ công nghệ nhất định, chịu sự điều chỉnh của các quy luật kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế nhất định. Các ngành được thể hiện dưới nhiều hình thức tổ chức kinh doanh đa dạng đan xen và hỗn hợp.

kinh tế nhiều thành phần mọi thời đại

Hình 1: Sự cần thiết khách quan của cơ cấu kinh tế nhiều thành phần. 

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nước ta vẫn có cơ cấu tài chính đa thành phần. Khách quan cần thiết vì những lý do sau đây:

Về lý luận, mỗi nước trong thời kỳ đi lên chủ nghĩa xã hội đều có nền kinh tế thương mại gồm nhiều thành phần.

Trên thực tế, khi bắt đầu thời kỳ quá độ, nền kinh tế nước ta còn ở trình độ kém phát triển, lực lượng sản xuất tồn tại ở nhiều mức độ khác nhau nên chế độ sở hữu về tư liệu  xuất khẩu sẽ có nhiều hình thức, nghĩa là nền kinh tế sẽ có nhiều thành phần.

tầm quan trọng của kinh tế nhiều thành phần

Hình 2: Các thành phần kinh tế không tồn tại biệt lập với nhau mà có mối quan hệ hữu cơ với nhau và tạo thành cơ cấu kinh tế.

2. Vai trò của cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Tìm hiểu  kinh tế nhiều thành phần là gì ta thấy không tồn tại tài chính đa thành phần, đây không chỉ là một tất yếu khách quan mà còn có một vai trò quan trọng. vì:

Nền kinh tế có nhiều thành phần nghĩa là có nhiều hình thức quan hệ sản xuất tương ứng với tình trạng  lực lượng sản xuất thấp kém, không đồng đều ở nước ta hiện nay. Đến lượt nó, sự phù hợp này lại làm tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế và tạo điều kiện nâng cao hiệu quả kinh tế trên mọi lĩnh vực kinh tế và trong mọi tầng lớp nhân dân ở nước ta.

Nền tài chính đa thành phần thúc đẩy  kinh tế hàng hoá phát triển, góp phần tăng trưởng kinh tế  nhanh, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, phát triển mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội.

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ kế toán giá rẻ, chuyên nghiệp uy tín tại Uydanh.vn

Nền kinh tế nhiều thành phần cho phép sử dụng và sử dụng có hiệu quả sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế quốc dân như vốn, lao động, tài nguyên, kinh nghiệm tổ chức và quản lý, khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trên thế giới …

kinh tế nhiều thành phần

Hình 3: Các thành phần kinh tế trong nước ta hiện nay

Căn cứ vào những nguyên tắc chung và điều kiện cụ thể của Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam có 5 thành phần, đó là:

Kinh tế nhà nước là thành phần kinh tế dựa trên cơ sở sở hữu (sở hữu công cộng) về tư liệu sản xuất (sở hữu công cộng và sở hữu công cộng). Chính quyền). Kinh tế nhà nước bao gồm  doanh nghiệp nhà nước,  quỹ dự trữ quốc gia,  quỹ bảo hiểm nhà nước và  tài sản  nhà nước có thể được đưa vào  chu kỳ kinh doanh. Ngoài ra, kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong tôn giáo.

Doanh nghiệp tư nhân là hoạt động kinh tế dựa trên hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.Khu vực tư nhân bao gồm: sở hữu độc nhất, chủ doanh nghiệp nhỏ; kinh tế tư bản tư nhân. Khu vực tư nhân đóng vai trò là đầu tàu của nền kinh tế. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button