Doanh nghiệp trong nướcHỗ trợ chính phủ

Yêu cầu  công việc của Kế toán tổng hợp

Kế toán Tổng hợp là một vị trí mà mọi công ty cần phải có. Để các bạn sinh viên mới ra trường kế toán có thể hình dung được công việc của kế toán tổng hợp trong thực tế kế toán tổng hợp là gì Kế toán tổng hợp  là gì? Trong bài viết này, day-dreamachiever.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Tổng hợp công việc của kế toán tổng hợp 

Kế toán tổng hợp là việc tập hợp, báo cáo và thống kê  tổng hợp các con số, số  liệu từ các tài khoản, sổ cái và báo cáo tài chính dựa trên các  tiêu thức giá trị  doanh nghiệp.Nói cách khác, kế toán tổng hợp là cách phân loại kế toán dựa trên mức độ và loại thông tin phản ánh trong các nghiệp vụ kế toán.

Sổ cái được sử dụng để lập  báo cáo tài chính (báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các phụ lục) được cung cấp cho các bên liên quan của công ty (cổ đông, người cho vay, nhân viên, cơ quan thuế) và công chúng để niêm yết. Các báo cáo này được sử dụng để đo lường hiệu quả hoạt động của công ty và là cơ sở để phân tích tài chính.

tổng hợp công việc của kế toán tổng hợp

Hình 1: Yêu cầu kỹ năng kế toán tổng hợp 

Để trở thành một kế toán tổng hợp giỏi, người ta phải có các  kỹ năng cơ bản sau:

Kỹ năng  kế toán, Khả năng tổng hợp, Thông thạo Toán học Kế toán.

Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được giao.Có khả năng tổng hợp và phân tích báo cáo. Thực hiện nhiệm vụ của họ một cách chính xác và phù hợp với các quy tắc.

Kiến thức cơ bản về công nghệ của các quá trình sản xuất trong công ty đã

sử dụng thành thạo máy vi tính  (phần mềm Excel, phần mềm kế toán).

Kế toán tổng hợp là vị trí mà công ty nào cũng  phải có

Kế toán tổng hợp là vị trí mà công ty nào cũng  phải có

Yêu cầu tuyển dụng

Quan hệ nội bộ:

Tất cả  nhân viên, phòng ban của công ty. Lấy địa chỉ và thông báo kế toán.Nhận thông tin và thông tin trực tiếp từ kế toán.

Đối ngoại:

Cục Thuế;

ngân hàng;

khách hàng;

nhà cung cấp.

2. Yêu cầu  công việc của Kế toán tổng hợp

Kế toán là một lĩnh vực rất rộng, công việc nào cũng đòi hỏi người kế toán  phải có kiến ​​thức chuyên sâu về ngành này. Đối với kế toán tổng hợp,  bạn cần nắm vững các công việc cơ bản sau:

Công việc hàng ngày:

công việc của kế toán tổng hợp hiện nay

Hình 2: Chỉ đạo các nhân viên kế toán khác bằng cách điều phối các hoạt động và trả lời các câu hỏi.

Thu thập và xử lý thông tin và số liệu kế toán,  chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế mới phát sinh, như: Hoạt động của công ty liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh của công ty: Có thể là  mua bán hàng hóa, CCDC, TSCD, v.v. Thu / chi tiền tệ, ..

Kế toán thu, chi, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT.  Theo dõi và quản lý

công nợ.Theo dõi và tính  giá thành sản xuất thực tế của từng sản phẩm; Tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, vật tư liên quan và quá trình sản xuất đang diễn ra.

Kiểm tra, theo dõi vòng quay hàng tồn kho (xuất nhập tồn kho), thời gian tồn kho tại từng kho thông qua sổ cái kho.

Nhiệm vụ hàng tháng:

theo dõi và giám sát dữ liệu báo cáo hàng tồn kho  hàng tháng và tiêu chuẩn sản phẩm.

Tính lương  công chức, viên chức và  trích theo lương.

Xây dựng bảng sơ đồ cho các khoản chi phí, công cụ và thiết bị ngắn hạn, dài hạn, trả trước…Kế toán các khoản phân bổ này

tính và  khấu hao TSCĐ. Kế toán  khấu hao TSCĐ.

cuộc kiểm kê tài sản cố định  6 tháng một lần;

So sánh và cung cấp số liệu chi tiết về các khoản phụ cấp hàng tháng, các khoản trả  trước và các khoản khấu trừ;

thực hiện  phân bổ và chuyển các bài đăng.Tạo báo cáo thuế khi cần thiết.

+ ví dụ: lập tờ khai thuế GTGT và thuế TNCN.

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ kế toán giá rẻ, chuyên nghiệp uy tín tại Uydanh.vn

Theo dõi và kiểm soát việc thực hiện các hóa đơn xuất, nhập và thuế TNCN

Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của người quản lý như: báo cáo quản trị (tài khoản năm, báo cáo tổng chi phí, báo cáo thu nhập …. )

Nhiệm vụ hàng quý:

Lập tờ khai thuế GTGT và thuế TNCN hàng quý (nếu doanh nghiệp đủ điều kiện  khai thuế GTGT hàng quý).

công việc của kế toán tổng hợp

Hình 3: Lập tờ khai thuế thu nhập hàng quý.

Thuế TNDN: Không cần đăng ký. Tự tính số  thuế TNDN (Nếu  phát sinh thì  nộp  thuế TNDN)

Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý.Lập  báo cáo nội bộ (theo yêu cầu của ban lãnh đạo)

Tổng hợp số liệu kế toán  phân hệ phí, tiền lương, kế toán kho, kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán chi phí, lập bảng cân đối kế toán;

Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết từng bộ phận với sổ cái;

năm làm việc: Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button